Положення
протворчу лабораторію суспільно-гуманітарних наук

1. Загальні положення

1.1 Творча лабораторія вчителів-предметників школи–це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.

1.2 Творча лабораторія створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення циклових предметних творчих лабораторій гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого профілів.

1.3 Керівництво роботою творчою лабораторією здійснює голова, який обирається членами ТЛ терміном на 2 роки і затверджується наказом по школі.

1.4 ТЛ веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи узагальнюються у вигляді звітів.

1.5. Плани роботи затверджує методична рада школи, погоджує директор школи

1.6 Засідання творчої лабораторії проводяться 4-5 разів упродовж навчального року:

• Організаційне засідання, вивчення нормативної бази;

• Методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів;

• Методична тема, аналіз участі в І і ІІ етапах олімпіад, звіти про курсову передпідготовку за календарний рік);

• Творчі звіти вчителів, які атестуються .

1.6 Загальний контроль за роботою творчої лабораторії здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

1.7 Уся діяльність здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.

1.8 Зміст роботи творчої лабораторії має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.9 У своїй роботі методичні об’єднання підзвітні методичній і педагогічній раді школи.

2. Діяльність творчої лабораторії спрямовується

на виконання таких завдань:

2.1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів ТЛ з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.

2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання школярів.

2.6. Конкретне відбиття загально-дидактичних, загально-педагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми уроку або виховного заходу.

3. Зміст та основні напрями діяльності творчої лабораторії

3.1 Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

3.2 Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3 Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4 Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

Кiлькiсть переглядiв: 29

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.