«Не вчи камінь котитися, просто прийми перешкоду - і він сам покотиться...»

Г.С.Сковорода

Мудрі слова, і ска­зані саме для нас, учителів. У них – основа великого мистецтва формування й розвитку особистості, особи­стості з природними задатками, яка не терпить на­сильства, прагне зрозуміти себе, випробувати в різних видах діяльності, розвинути власні обдаровання, самовдосконалитися.

Саме тому вчителі школи ставлять перед собою завдання створити умови, за яких природні здібності дитини знайдуть шлях до зовнішнього вияву. Це чи не одна з головних вершин педагогічної майстерності, ад­же школа покликана пробудити внутрішню енергію підлітка, спрямувати її на розвиток пізнавальної ак­тивності, що, у свою чергу, слугуватиме процесові здо­буття знань і формування вмінь. А для цього педагог має навчитися досягати ще трьох вершин: не дивитися на дитину, абачитиїї; не слухати, ачутиїї; не знати все про неї, арозумітиїї. Має навчитися висловлювати зауваження про рівень знань, особливості поведінки учня, а не про його осо­бисті якості, більше говорити про свої спостереження, ніж про висновки. Тоді дитина з об'єкта виховання й навчання стає рівноправним учасником цього проце­су, прагне до вдосконалення, розвиваючи інтелекту­альні та творчі здібності.

Анкета для орієнтовного дослідження творчої обдарованості особистості учня

Перевірте здібності вашої дитини. Можливо, вона геній?

Методичні рекомендації по роботі з батьками обдарованих дітей

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ. ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ, ВИХОВАТЕЛЮ

Кiлькiсть переглядiв: 184