ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

11 березня 2019 № 104

Про проведення ДПА у закладах

загальної середньої освіти міста

у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979, наказів Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», від 01.02.2019 року №116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25.01.2019 року №59», від 22.08.2018 року № 931 «Деякі питання проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за №1030/32482, листа Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 року №1/9-41 щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 навчальному році, від 17.08.2018 року № 214 «Про погодження робочих навчальних планів навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік», з метою організованого проведення державної підсумкової атестації у 2018/2019 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику начальника відділу освіти Фоміній А.М. здійснити протягом березня – червня 2019 року контроль за дотриманням вимог до організації та проведення державної підсумкової атестації закладами загальної середньої освіти міста.

2.Головному спеціалісту відділу освіти Бистрій А.В. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти.

3.Завідувачу КЗ «Марганецький міський методичний кабінет» Гуськовій О.М.:

3.1.Організувати проведення міських методичних заходів з питання укладення атестаційних завдань, оформлення, оцінювання атестаційних робіт.

Протягом квітня 2019 року.

3.2. Забезпечити розробку рекомендацій для учнів, батьків щодо раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової атестації.

До 20 квітня 2019 року

3.3. Здійснити підбір педагогів для формування апеляційних комісій з предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація.

До 20 квітня 2019 року

4.Керівникам закладів загальної середньої освіти:

4.1.Забезпечити організацію проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) (далі – атестація) у системі загальної середньої освіти відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 № 8/32979:

- у письмовій формі для осіб, які в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття початкової, базової середньої освіти;

- у формі зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти;

- у 11 класах у письмовій формі для осіб, які здобувають освіту російською мовою, з російської мови за заявою одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної ради;

- у письмовій формі для осіб, які зазначені у пунктах 6-11, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979, та в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

4.1.1. Самостійно визначити та затвердити строки проведення атестації учнів 4-х, 9-х класів, 11-х (12-х) класів.

4.1.2. Розпочати атестацію відповідно до правил внутрішньошкільного розпорядку.

4.1.3. Забезпечити оцінювання результатів атестації відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.1.4. Провести атестацію у 4-х класах закладів загальної середньої освіти з таких начальних предметів:

- українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання) або російська мова (для осіб, які здобувають освіту російською мовою, або перебували за кордоном і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році за заявою одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної ради;

- математика.

4.1.4.1.Атестацію з кожного предмета провести відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроках, крім понеділка й п’ятниці, а також днів перед- і післясвяткових:

4.1.4.2. Завдання для проведення атестації укласти вчителям закладу освіти відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань та затвердити наказом.

4.1.5. Провести атестацію в 9-х класах закладів загальної середньої освіти з таких навчальних предметів:

- українська мова,

- математика,

- один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти , ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу):

1) біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, (відповідно до навчального плану закладу освіти), інформатика, історія України, правознавство (практичний курс), українська література, фізика, хімія – для учнів класів з українською мовою навчання, у яких не вивчається російська мова;

2) біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, (відповідно до навчального плану закладу освіти), інформатика, інтегрований курс «Література», історія України, російська мова, правознавство (практичний курс), українська література, фізика, хімія – для учнів класів з російською мовою навчання або вивченням російської мови.

4.1.5.1. Затвердити завдання для проведення атестації в закладі освіти.

4.1.6. Провести атестацію у 11-х (12-х) класах закладів загальної середньої освіти з навчальних предметів:

- українська мова,

- історія України або математика,

- один із навчальних предметів зі списку: історія України, математика, біологія, географія, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька), фізика, хімія (за вибором учня).

4.1.6.1. Забезпечити присутність учнів закладів загальної середньої освіти у пунктах проведення ЗНО для проходження атестації згідно з Календарним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036 «Про підготовку до проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

4.1.6.2. Навчальні заняття для учнів 11-х класів 23 травня 2019 року у день проведення атестації у формі ЗНО з української мови та літератури не проводити.

4.1.6.3. Звільнити від навчальних занять учнів 11-х класів, які проходять атестацію у формі ЗНО з математики (21 травня 2019 року), німецької, французької мови (27 травня 2019 року), англійської мови (28 травня 2019 року), фізики (30 травня 2019 року).

4.1.6.4. Зарахувати результати ЗНО як результат атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти на основі засвідчених електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості освіти відомостей, які надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді.

4.1.6.5.Внести оцінки за атестацію в додаток до відповідного документа про освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв здобувачів освіти.

4.1.7. Надати право здобувачам освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою та екстернатною формами, проходити атестацію в закладі освіти (за умови, що вони не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні).

4.1.8. Надати право здобувачам освіти пройти атестацію в інші строки (за наявності відповідних документів, що підтверджують підстави перенесення строків).

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти.

4.1.9. Звільнити від атестації у формі ЗНО здобувачів освіти та організувати атестацію в закладі освіти, якщо вони мають захворювання або патологічні стани, зазначені в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 №1027/900, та:

- не зареєструвалися для проходження ЗНО,

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти.

4.1.10. Надати право здобувачам освіти, які через поважні причини не брали участі в основній сесії ЗНО та були допущені до проходження додаткової сесії ЗНО, але не змогли через поважні причини взяти участь у додатковій сесії, пройти атестацію в закладі освіти.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії ЗНО.

4.1.11. Надати право здобувачам освіти, які не брали участі у ЗНО, пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони:

- тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації у формі ЗНО;

- брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних і відбувалися під час проведення додаткової сесії ЗНО;

- не з’явилися для проходження ЗНО з відповідних навчальних предметів під час основної та додаткової сесій через поважні причини.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії ЗНО.

4.1.12.Надати право здобувачам освіти, які не з’явилися для проходження атестації у формі ЗНО без поважних причин, пройти атестацію у закладі освіти.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти, але не раніше 01 вересня поточного року.

4.1.13.. Зарахувати здобувачам базової середньої освіти, які в поточному або в попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня А-2 і вищого рівня ( для класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним рівнем) або рівня В-1 і вищого рівня (для класів з поглибленим вивченням іноземних мов), результати цих іспитів як атестацію з іноземної мови.

Зарахувати здобувачам повної загальної середньої освіти, які в поточному або в попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 і вищого рівня (для класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним рівнем) або рівня В-2 (для класів з поглибленим вивченням іноземних мов), результати цих іспитів як атестацію з іноземної мови.

У відповідний документ про освіту з іноземної мови виставити оцінку за атестацію – 12 балів.

Перелік таких міжнародних мовних іспитів визначається Міністерством освіти і науки України.

4.1.14. Сприяти участі представників відділу освіти та Марганецького міського методичного кабінету в проведенні атестації в закладі освіти.

4.1.15. Здійснювати звільнення від проходження атестації відповідно до розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня 2014 року №1547.

4.1.16. Здобувачам освіти, які є учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних і відбуваються під час проведення атестації, та звільнені від атестації (за винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО), виставити у відповідний документ про освіту оцінку за атестацію – 12 балів із того навчального предмета, з якого здобувачі освіти брали участь у тренувальних зборах (за винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО), з інших навчальних предметів, від атестації з яких здобувача освіти було звільнено, зробити запис «звільнений(а)».

4.1.17. Звільнити здобувачів освіти, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, конкурсів, що мають статус міжнародних, і переможцями ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, від атестації з навчальних предметів (за винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО), з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах.

Звільнити здобувачів освіти, які є переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (у відповідних випускних класах, групах), від атестації з навчальних предметів, які є базовими для оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час конкурсу (за винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО).

У відповідний документ про освіту з таких навчальних предметів виставити оцінку за атестацію – 12 балів.

4.1.18. Здобувачам освіти, звільненим від атестації відповідно до пунктів 2-6 розділу ІV Порядку у відповідному документі про освіту зробити запис «звільнений(а)».

4.1.19. Здійснити звільнення від атестації відповідно до наказу керівника закладу освіти.

4.1.20. Якщо атестація проводиться в закладі освіти, оцінки за атестацію зазначити в протоколі державної підсумкової атестації, класному журналі та відповідних документах про освіти.

4.1.21. Забезпечити інформування батьків, здобувачів освіти випускних класів, громадськості з питань організації та проведення атестації

4.1.22. З метою здійснення контролю за проведенням атестації в закладі освіти інформувати відділ освіти про строки проведення атестації, склад державних атестаційних комісій.

Не пізніше ніж за місяць до початку атестації

5.Відповідальність щодо виконання цього наказу покласти на керівників закладів освіти, координацію – на заступника начальника відділу освіти Фоміну А.М., контроль – залишаю за собою.

Начальник відділу освіти В.В.КОСТРИКІНА

Кiлькiсть переглядiв: 35