НАКАЗ

17.04.2019 № 56

Про проведення ДПА у закладі

загальної середньої освіти міста

у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979, наказів Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», від 01.02.2019 року №116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25.01.2019 року №59», від 22.08.2018 року № 931 «Деякі питання проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за №1030/32482, листа Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 року №1/9-41 щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 навчальному році, наказів відділу освіти Марганецької міської ради від 17.08.2018 року № 214 «Про погодження робочих навчальних планів навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік», від 11 березня 2019 № 104 «Про проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти міста у 2018/2019 навчальному році», наказу керівника від 31.08.2018 №88 «Про структуру навчального року та режим роботи школи у 2018-2019 навчальному році», рішення педагогічної ради від 17.04.2019 №6, з метою організованого проведення державної підсумкової атестації у 2018/2019 навчальному році,

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити організацію проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) (далі – атестація) у системі загальної середньої освіти відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 № 8/32979:

- у письмовій формі для осіб, які в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття початкової, базової середньої освіти;

- у формі зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти;

- у письмовій формі для осіб, які зазначені у пунктах 6-11, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979, та в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

1.2. Затвердити проведення атестації учнів 4 класу у такі строки:

українська мова - 14.05.2019,

математика – 16.05.2019;

учнів 9-А класу у такі строки:

українська мова – 03.06.2019,

історія України – 06.06.2019,

математика – 11.06.2019;

учнів 9-Б класу у такі строки:

українська мова – 03.06.2019,

математика – 06.06.2019,

історія України – 11.06.2019.

1.3. Затвердити склад державних атестаційних комісій для проведення атестації у 2018/2019 навчальному році (додаток 1).

1.4. Затвердити розклад роботи державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації для здобувачів початкової, базової середньої освіти Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 у 2018/2019 навчальному році (додаток 2)

1.5. Розпочати атестацію відповідно до правил внутрішньошкільного розпорядку.

1.6. Забезпечити оцінювання результатів атестації відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.7. Провести атестацію у 4 класу закладу загальної середньої освіти з таких начальних предметів:

- українська мова,

- математика.

1.7.1. Атестацію з кожного предмета провести відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроках, крім понеділка й п’ятниці, а також днів перед- і післясвяткових:

1.7.2. Завдання для проведення атестації укласти вчителям Книш Т.О. та Сауляк С.Ф. відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань та затвердити наказом керівника до 26.04.2019 року.

1.8. Провести атестацію в 9-х класах закладу загальної середньої освіти з таких навчальних предметів:

- українська мова,

- математика,

- історія України.

1.8.1. Завдання для проведення ДПА в 9 класах з української мови укласти вчителям Торгонській І.М. та Лук’яненко Ю.В., для проведення ДПА з математики – вчителям математики Волошиній К.М. та Губенко О.В., для проведення ДПА з історії України - вчителям історії Чемересюк Н.Б. та Головку О.М. відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань до 26.04.2019 року та затвердити наказом керівника.

1.8.2. Провести консультації для учнів 9 класів за таким графіком:

9-А клас

українська мова – 30.05.2019,

математика –10.06.2019,

історія України – 05.06.2019,

9-Б клас

українська мова – 30.05.2019,

математика – 05.06.2019,

історія України – 10.06.2019.

1.9. Провести атестацію у 11 класі закладу загальної середньої освіти з навчальних предметів:

- українська мова,

- історія України або математика,

- один із навчальних предметів зі списку: історія України, математика, біологія, географія, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька), фізика, хімія (за вибором учня).

1.9.1. Забезпечити присутність учнів закладу загальної середньої освіти у пунктах проведення ЗНО для проходження атестації згідно з Календарним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036 «Про підготовку до проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

1.9.2. Навчальні заняття для учнів 11 класу 23 травня 2019 року у день проведення атестації у формі ЗНО з української мови та літератури не проводити.

1.9.3. Звільнити від навчальних занять учнів 11 класу, які проходять атестацію у формі ЗНО з математики (21 травня 2019 року), англійської мови (28 травня 2019 року), фізики (30 травня 2019 року) (додаток 3).

1.9.4. Зарахувати результати ЗНО як результат атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти на основі засвідчених електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості освіти відомостей, які надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді.

1.9.5.Внести оцінки за атестацію в додаток до відповідного документа про освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв здобувачів освіти.

1.9.6. Надати право здобувачам освіти пройти атестацію в інші строки (за наявності відповідних документів, що підтверджують підстави перенесення строків).

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти.

1.9.7. Звільнити від атестації у формі ЗНО здобувачів освіти та організувати атестацію в закладі освіти, якщо вони мають захворювання або патологічні стани, зазначені в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 №1027/900, та:

- не зареєструвалися для проходження ЗНО,

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти.

1.9.8. Надати право здобувачам освіти, які через поважні причини не брали участі в основній сесії ЗНО та були допущені до проходження додаткової сесії ЗНО, але не змогли через поважні причини взяти участь у додатковій сесії, пройти атестацію в закладі освіти.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії ЗНО.

1.9.9. Надати право здобувачам освіти, які не брали участі у ЗНО, пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони:

- тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації у формі ЗНО;

- брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних і відбувалися під час проведення додаткової сесії ЗНО;

- не з’явилися для проходження ЗНО з відповідних навчальних предметів під час основної та додаткової сесій через поважні причини.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії ЗНО.

1.9.10. Надати право здобувачам освіти, які не з’явилися для проходження атестації у формі ЗНО без поважних причин, пройти атестацію у закладі освіти.

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника закладу освіти, але не раніше 01 вересня поточного року.

1.9.11. Сприяти участі представників відділу освіти та Марганецького міського методичного кабінету в проведенні атестації в закладі освіти.

1.9.12. Здійснювати звільнення від проходження атестації відповідно до розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня 2014 року №1547.

1.9.13. Здобувачам освіти, звільненим від атестації відповідно до пунктів 2-6 розділу ІV Порядку у відповідному документі про освіту зробити запис «звільнений(а)».

1.9.14. Здійснити звільнення від атестації відповідно до наказу керівника закладу освіти.

1.9.15. Якщо атестація проводиться в закладі освіти, оцінки за атестацію зазначити в протоколі державної підсумкової атестації, класному журналі та відповідних документах про освіти.

1.9.16.Забезпечити інформування батьків, здобувачів освіти випускних класів, громадськості з питань організації та проведення атестації

1.9.17. З метою здійснення контролю за проведенням атестації в закладі освіти інформувати відділ освіти про строки проведення атестації, склад державних атестаційних комісій.

Не пізніше ніж за місяць до початку атестації

2.Відповідальність щодо виконання цього наказу покласти на заступників з навчально-виховної роботи Пилипенко К.В. та Петрову Л.В., контроль – залишаю за собою.

Директор школи Ю.В.Лук’яненко

Додаток 1

до наказу № 56

від 17.04.2019

СКЛАД

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової

атестації для здобувачів початкової, базової середньої освіти

Марганецької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3 у 2018/2019 навчальному році

Клас Назва предмета (вид ДПА ) Склад комісії Посада Категорія, звання
4 Українська мова Голова комісії: Петрова Л.В. Члени комісії: Книш Т.О. Заступник директора з НВР Вчитель початкових класів Вища, учитель-методист І категорія
4 Математика Голова комісії: Петрова Л.В. Члени комісії: Книш Т.О. Заступник директора з НВР Вчитель початкових класів Вища, учитель-методист І категорія
9-А Українська мова Голова комісії: Пилипенко К.В Члени комісії: Лук'яненко Ю.В. Костюкова А.В. Заступник директора з НВР Директор школи Вчитель англійської мови Вища, учитель-методист Вища, старший учитель Спеціаліст
9-А Історія України Голова комісії: Лук'яненко Ю.В. Члени комісії: Головко О.М. Супрун А.В. Директор школи Вчитель історії Педагог-організатор, вчитель історії Вища, старший учитель ІІ категорія Вища
9-А Математика Голова комісії: Лук'яненко Ю.В. Члени комісії: Волошина К.М. Губенко О.В. Директор школи Вчитель математики Вчитель математики Вища, старший учитель Вища І категорія
9-Б Українська мова Голова комісії: Петрова Л.В. Члени комісії: Арутюнян І.М. Полянська Т.А. Заступник директора з НВР Вчитель української мови та літератури Вчитель зарубіжної літератури Вища, учитель-методист Вища Вища, учитель-методист
9-Б Історія України Голова комісії: Петрова Л.В. Члени комісії: Чемересюк Н.Б. Головко О.М. Заступник директора з НВР Вчитель історії та правознавства Вчитель історії Вища, учитель-методист Вища , старший учитель ІІ категорія
9-Б Математика Голова комісії: Петрова Л.В. Члени комісії: Волошина К.М. Губенко О.В. Заступник директора з НВР Вчитель математики Вчитель математики Вища, учитель-методист Вища І категорія

Директор школи Ю.В. Лук’яненко


Додаток 2

до наказу № 56

від 17.04.2019

РОЗКЛАД РОБОТИ

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової

атестації для здобувачів початкової освіти Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 у 2018/2019 навчальному році

Предмет Клас Дата Час прове- дення Прізвище ім’я по батькові вчителя Склад комісії Посада Катего-рія, звання
Математика 4 14.05. 2019 09.25., 2 урок Петрова Лариса Вадимівна голова Заступник директора з НВР, вчитель трудового навчання вища, учитель-методист
Книш Тетяна Олексіївна учитель вчитель початкових класів І категорія
Українська мова 4 16.05. 2019 10.25., 3 урок Петрова Лариса Вадимівна голова Заступник директора з НВР, вчитель трудового навчання вища, учитель-методист
Книш Тетяна Олексіївна учитель вчитель початкових класів І категорія

РОЗКЛАД РОБОТИ

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової

атестації для здобувачів базової середньої освіти Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

у 2018/2019 навчальному році

Предмет Клас Дата Час прове-дення Прізвище ім’я по батькові вчителя Склад комісії Посада Катего- рія, звання
Українська мова 9-Б 03.06. 2019 09.00. Петрова Лариса Вадимівна голова заступник директора з НВР вища, учитель- методист
Торгонська Ірина Миколаївна учитель вчитель української мови вища
Полянська Тетяна Анатоліївна учитель вчитель зарубіжної літератури вища, учитель-методист
Математика 9-Б 06.06. 2019 09.00. Петрова Лариса Вадимівна голова заступник директора з НВР вища, учитель- методист
Волошина Катерина Михайлівна учитель вчитель математики вища
Губенко Оксана Вадимівна учитель вчитель математики І категорія
Історія України 9-Б 11.06. 2019 09.00. Петрова Лариса Вадимівна голова заступник директора з НВР вища, учитель- методист
Чемересюк Наталія Борисівна учитель вчитель історії та правознавства вища
Головко Олександр Миколайо-вич учитель вчитель історії ІІ категорія

РОЗКЛАД РОБОТИ

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової

атестації для здобувачів базової середньої освіти Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

у 2018/2019 навчальному році

Предмет Клас Дата Час прове-дення Прізвище ім’я по батькові вчителя Склад комісії Посада Катего- рія, звання
Українська мова 9-А 03.06. 2019 09.00. Пилипенко Крістіна Віталіївна голова заступник директора з НВР вища, учитель-методист
Лук’яненко Юлія Володимирівна учитель вчитель української мови вища
Костюкова Анна Віталіївна учитель вчитель англійської мови спеціа-ліст
Історія України 9-А 06.06. 2019 09.00. Лук’яненко Юлія Володимирівна голова директор школи вища, старший учитель
Головко Олександр Миколайович учитель вчитель історії ІІ категорія
Супрун Алла Володимирівна учитель педагог-організатор, вчитель історії вища
Математика 9-А 11.06. 2019 09.00. Лук’яненко Юлія Володимирівна голова директор школи вища, старший учитель
Волошина Катерина Михайлівна учитель вчитель математики вища
Губенко Оксана Вадимівна учитель вчитель математики І категорія

Директор школи Ю.В.Лук’яненко


Додаток 3

до наказу № 56

від 17.04.2019

Список учнів, які здаватимуть ЗНО з математики 21 травня 2019 року

№ з/п ПІБ Місце проведення ЗНО
1. Калюга Кирило Романович Дніпропетровська область м.Марганець вул. Лермонтова, 8 Марганецький коледж Національного технічного університету
2. Марченко Єлизавета Миколаївна
3. Толмач Роман Леонідович
4. Самойлова Анастасія Олександрівна

Список учнів, які здаватимуть ЗНО з англійської мови 28 травня 2019 року

№ з/п ПІБ Місце проведення ЗНО
1. Горват Роза Василівна Дніпропетровська область м.Нікополь вул. Шевченка, 87 Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №9»

Список учнів, які здаватимуть ЗНО з фізики 30 травня 2019 року

№ з/п ПІБ Місце проведення ЗНО
1. Толмач Роман Леонідович Дніпропетровська область м.Дніпро Чечелівський район міста вул. О.М. Макарова, 27 Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Директор школи Ю.В.Лук’яненко

Кiлькiсть переглядiв: 34