Наказ директора школи "Про зарахування дітей до 1 класу на 2020-2021 навчальний рік"

/Files/images/2019-2020/прийом до 1 класу.jpg

/Files/images/2019-2020/ДО УВАГИ БАТЬКІВ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 2020 року!.jpg

Батькам майбутніх першокласників

Законодавча база:

 • Закон України "Про Освіту"(Прийняття від 05.09.2017 р. Набрання чинності від 28.09.2017 р.)
 • Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти";
 • Постанова КМУ № 87 від 21.02.2018 року "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти";
 • "Нова Українська Школа".Типова освітня програма для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.

Як першачків зараховуватимуть до шкіл

Міністерством освіти затверджений порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти. Відповіднийнаказпідписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

Документ визначає механізми зарахування дітей до шкіл для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти, а також переведення учнів з одного закладу освіти до іншого або їх відрахування зі шкіл.

Затверджений порядок визначає, щозаява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина,має подаватись до 31 травня.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця.

Присутність дитини під час подання заяви або її зарахування не є обов’язковою і не може вимагатись працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.
Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:
 • до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти;
 • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування;
 • до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти. У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Передбачається, що жеребкування буде проводитись у період з 5 по 10 червня. Жеребкування проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадських об’єднань.

Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу.

З метою зарахування усіх дітей керівники шкіл мають вживати заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень або ініціювати перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад відкриття додаткового класу, внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу та вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням.

У випадку, якщо після вжиття вичерпних заходів кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних їх батьками закладів освіти.

Документом також визначено механізми зарахування школярів до гімназій та ліцеїв.

Дія документа не поширюється на заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, спеціальні заклади загальної середньої освіти та заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти.


Шановні батьки! Прийом документів для зарахування до 1 класу проходить:
І ЕТАП
До 31 травня 2020 року

Зверніться до закладу освіти та подайте наступні документи:

 • заява батьків;
 • копія свідоцтва про народження;
 • оригінал або копія медичної довідки № 086-1/0;
 • висновок ІРЦ (для зарахування на інклюзивне навчання)

При собі мати документи, що засвічують особу батьків або осіб, що іх замінюють та підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків.

Право першочергового зарахування мають (до 1 червня включно):

 • мешканці територіі обслуговування;
 • братики /сестрички учнів закладу;
 • діти працівників навчального закладу;
 • випускники садочка, якщо такий є у складі закладу.
ІІ ЕТАП
З 01 червня по 15 червня – зараховується дитина, яка не закріплена за територією проживання.

Зарахування на вільні місця відбуватиметься за результатами жеребкування, основні положення якого передбачені главою 2 розділу ІІ Порядку зарахування.

Зверніть увагу!!!Детальніше із правилами можна ознайомитися за посиланням


Прийом документів проводиться у всі робочі дні з 08.00 год. до 16.00 год.

Кiлькiсть переглядiв: 409