Пріоритетний напрямок виховної роботи:

Забезпечення умов для розвитку системи виховної роботи, спрямованої на виховання життєтворчої та життєвоуспішної особистості засобами позитивного мислення, спираючись на основні засади української національної школи-родини.

Основні завдання виховної роботи.

1. Розвиток виховної системи на основі ідей українознавства, виходячи з Концепції національного виховання “Громадянин України ІІІ тисячоліття”.

2. Використання різноманітних активних форм виховної роботи з учнями, спрямовані на виявлення та розвиток їх здібностей, формування їх ціннісних орієнтацій згідно з програмами «Творча обдарованість» та «Обдаровані діти – надія України».

3. Сприяння розвитку життєво успішної особистості засобами позитивного мислення через основні заходи виховної роботи.

4. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування з метою соціалізації особистості, виховання учнів як компетентних свідомих громадян, їх громадської активності та ініціативності, забезпечення умов для їх самореалізації.

5. Утвердження співробітництва педколективу учнів, батьків та громадськості у вирішенні завдань школи – родини шляхом включення батьків у спільну з дітьми діяльність

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

/Files/images/Новый рисунок (9).pngРозвитку творчих здібностей учнів ЗОШ №3 сприяє система гурткової роботи. На базі школи діє 11 гуртків, де учні мають можливість проявити свої творчі, інтелектуальні чи фізичні здібності, знайти собі заняття за інтересами.

Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність школи та громадських організацій з формування у юних громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.

Учні школи - активні учасники міської патріотично-спортивної гри "Козацькими стежками"

/Files/images/111_2018-2019/коз стеж.jpg Серед різноманітних форм виховної діяльності педагогічного колективу школи, які сприяють формуванню загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління, важливе місце належить туристсько-краєзнавчій роботі. Туристично-краєзнавча діяльність передбачає не лише фізичний розвиток дитини, але і пізнання рідного краю, вивчення його історії, звичаїв і обрядів, народних ремесел і традицій.

Юні туристи - краєзнавці

/Files/images/111_2018-2019/DSCN4696.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2042