/Files/images/vchitel/20160324_143932.jpg Мета роботи школи педагогічного супроводу: створювати умови для якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально - виховного процесу;·здійснювати керівництво діяльності педагогічних працівників;·створювати умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.​


План роботи школи педагогічного супроводу на 2019-2020 н.р.

Зміст роботи Відповідальні Примітка
І засідання
1 Знайомство з фахівцем.Час спілкування«Зустріч зі школою. Розповідь про себе». Закріплення наставника Чемересюк Н. Б. Пилипенко К.В.
2 Анкетування. Вивчення запитів спеціаліста у наданні методичної допомоги Чемересюк Н.Б.
3 Обговорення плану роботи школи педагогічного супроводу на 2019-2020 навчальний рік. Чемересюк Н.Б. вчитель
4 Вивчення нормативних документів про школу, правил для вчителя Пилипенко К.В.
5 Інструктаж з планування роботи вчителя. Робота з навчальними програмами і пояснювальними записками до них Пилипенко К.В.
6 Практична робота.Опанування навичок ведення шкільної документації Пилипенко К.В. вчитель
7 Консультація.Рекомендації та поради щодо підготовки вчителя до уроку Чемересюк Н.Б.
ІІ засідання
1 Консультація. Як подолати страх перед уроком Чемересюк Н.Б..
2 Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного уроку фізичної культури Пилипенко К.В.
3 Практична робота. Моделювання сучасного уроку фізкультури.Технологічні підходи до проектування уроку вчитель
4 Гра-тренінг«Камертон» (шляхи формування мотивації на уроці). вчитель
5 Дискусія«Як зробити урок ефективним». вчитель
6 Консультація«Психологічна атмосфера уроку. Мова тіла вчителя на уроці». Каплиста С.К.
ІІІ засідання
1 Робота з учнями та їхніми батьками Чемересюк Н.Б.
2 Використання завдань з метою формування ключових компетентностей Пилипенко К.В..
3 Дискусія «Якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів». вчитель
4 Огляд педагогічної літератури з теми «Оцінювання і контроль у досвіді вчителів-новаторів». Пилипенко К.В.
5 Тренінг«Захист від стресів» . Робота з психологом Каплиста С.К..
ІV засідання
1 Доповідь«Загальнокультурна та професійна самоосвіта»
2 Аукціон знань.Загальні напрями та основні компоненти самоосвітньої діяльності.
3 Практична робота.Розробка особистого плану самоосвітньої роботи Голова МО

Пам'ятка наставнику для аналізу уроку молодого вчителя

1.Чи зацікавив вас урок?
2.Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність учнів?
3.Чи дотримується вчитель педагогічного такту?
4.Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?
5.Як здійснюється контакт з класом та окремими учнями, тобто як налагоджено зворотній зв'язок?
6.Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як учитель озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?
7.Що на уроці найбільше вдалося вчителеві?
8.Які заходи виховного характеру було здійснено?
9.Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна?
10.Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?

Пам'ятка для наставника

1.Разом із стажистом глибоко проаналізуй навчальні плани і пояснювальні записки до них.
2.Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.
3.Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш важкі теми розробляй разом із стажистом. У своєму класі намагайся вивчати складний матеріал з випередженням на 2—3 уроки, щоб дати стажисту можливість навчитися методиці розкриття найбільших складних тем.
4.Допомагай стажисту у веденні тематичного обліку знань, проведенні залікових уроків.
5.Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних, залікових робіт.
6.Відвідуй уроки стажиста з наступним їх детальним аналізом, запрошуй його на свої уроки, разом їх обговорюйте.
7.Допомагай у підборі літератури для самоосвіти.
8.Ділися досвідом шляхом доброзичливого показу зразків роботи.
9.Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі стажиста.
10.Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти власний педагогічний почерк.

Поради досвідчених колег молодому вчителю

1.Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.
2.Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
3.Не використовуйте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.
4.Поясніть учням мету, завдання уроку.
5.Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
6.Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.
7.Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці.
8.На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
9.При використанні технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
10.Під час організації самостійної роботи, гри, усних відповідей не квапте учнів.
11.Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів інноваційних технологій.
12.Звертайте увагу на виховні аспекти уроку.
13.Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. Проводьте фізхвилинку.
14.Пам'ятайте: кожний урок не повинен бути схожий на попередній.

Рекомендації з підготовки молодого вчителя до уроку

1.Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми.
2.Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
3.Сформуй задум уроку, дай відповідь на питання, щоб ти хотів досягнути в результаті його проведення, сформулюй мету уроку.
4.Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
5.Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.
6.Зістав вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
7.Продумай структуру уроку і зафіксуй все знайдене в плані-конспекті.
8.Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН.
9.Повтори вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини.
10.Спитай себе : «Ти готовий до уроку ?»

Кiлькiсть переглядiв: 771