1. Забезпечення науково-методичного керівництва роботою педагогічного колективу школи над науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

2. Продовження експериментальної діяльності з проблем:

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» (2015-2020 р.р.).,

«Розвиток громадянських компетентностей в Україні» - швейцарсько-український проект DOCCU

3. Забезпечення загальношкільного підходу до розвитку демократичних громадянських компетентостей шляхом впровадження принципів Програми «Демократична школа» та інтегрування елементів освіти для демократичного громадянства і прав людини в освітній процес.

4. Впровадження основних положень НУШ в початковій школі.

5. Забезпечення наскрізного процесу навчання та виховання, спрямованого на формування цінностей та ключових компетентностей випускника Нової української школи.

6. Створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, застосування нестандартних форм роботи з педагогами.

7. Формування соціальної свідомості учнів в процесі громадянського виховання та реалізації соціальних проектів.

8. Створення умов для впровадження допрофільного та профільного навчання.

9. Забезпечення рівного доступу до освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом розвитку та удосконалення моделі інклюзивного навчання у закладі.

10. Забезпечення ефективної взаємодії з батьками та громадськістю, розвитку демократичного врядування у закладі на основі педагогіки партнерства.

11. Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій та створення оптимальних умов для навчання обдарованих учнів.

12. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу, сприяння покращенню харчування та медичного обслуговування дітей.

13. Реалізація заходів, спрямованих на покращення умов праці та навчання для учасників освітнього процесу та підвищення їх безпеки; формування у підростаючого покоління прагнення до здорового способу життя

Кiлькiсть переглядiв: 404