/Files/images/2016-2017_nr/терорр.JPG

Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації

Безпека під час терористичних актів

ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ДІЇ В УМОВАХ УСКЛАДНЕННЯ ОБСТАНОВКИ ЗОШ № 3

Безпека в закладах освіти

НАКАЗ від 30.01.2015 № 1 «Про встановлення режиму підвищеної готовності в м. Марганці»

Шановні учні та працівники школи!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 “Про єдину державну систему цивільного захисту”, залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації органами державної виконавчої влади (місцевого самоврядування) може бути встановлений один із режимів її функціонування:

·повсякденного функціонування

·підвищеної готовності

·надзвичайної ситуації

·надзвичайного стану

Режимповсякденного функціонування– органами влади та суб’єктами господарювання здійснюються функції повсякденної діяльності.Режим повсякденного функціонування не передбачає обмежень прав і свобод громадян.

Режимпідвищеної готовності– органами влади та суб’єктами господарювання здійснюються посилені заходи щодо контролю за обстановкою, уточнення завдань щодо захисту населення і території, приведення у готовність відповідних сил, а також оповіщення населення через засоби масової інформації (радіо, телебачення, гучномовці) про поточну ситуацію та заходи що вживаються.

Режим підвищеної готовності вводиться при загрозі виникнення надзвичайної ситуації іне передбачає обмежень прав і свобод громадян.

Режимнадзвичайної ситуації– органами влади та суб’єктами господарювання здійснюється заходи щодо локалізації і ліквідації надзвичайної ситуації, контроль за її можливим поширенням, евакуація населення та його життєзабезпечення. Здійснюється постійне інформування населення через засоби масової інформації (радіо, телебачення, гучномовці) про стан справ з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, прийняті рішення та порядок дій населення по їх виконанню.

Режим встановлюється при виникненні надзвичайної ситуації.Обмежень прав і свобод громадянне передбачається.

Режимнадзвичайного стану– органи влади здійснюють заходи відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

В режимі надзвичайного стану для населення вводяться обмеження щодо свободи пересування по території, обмеження руху транспортних засобів, заборона проведення масових засобів та страйків.

З26 січня 2015 року в Україні встановленорежим надзвичайної ситуаціїна території Луганської та Донецької областей, арежим підвищеної готовностів інших областях України.

Режим підвищеної готовності

Режими функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту України встановлюються урядом, межах конкретної її території, залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла.

Режим підвищеної готовності встановлюється

–для органів управління та сил цивільного захиступри істотному погіршенні виробничої, промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки з одержанням прогнозуючої інформації щодо можливості виникнення НС.

Основні заходи, які реалізуються при даному режимі діяльності:

- здійснюються заходи визначені для режиму повсякденної діяльності і додатково:

· формуються оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС, готуються пропозицій по її нормалізації;

· посилюються роботи, пов’язані з веденням спостереження та здійснення контролю за станом навколишнього середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах та прилягаючої до них території, прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів;

· проводяться заходи по захисту робітників, службовців та територій, забезпеченню стійкого функціонування об’єктів;

· приводяться в стан підвищеної готовності наявні сили та засоби, залучаються додаткові сили, уточняються плани їх дій та пересування, на випадок необхідності, в район можливого виникнення НС;

· проводяться заходи щодо запобігання виникненню НС;

· організується цілодобове чергування членів комісій з техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій органів влади (об’єктових комісії з надзвичайних ситуацій);

· своєчасно інформується персонал та населення про ситуацію та заходи, що вживаються.

Усфері цивільного захисту громадяни

України мають право на:

- отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

- забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;

- звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

- участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;

- соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров'ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій;

- медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

Громадяни України зобов'язані:

1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень що можуть призвести до надзвичайної ситуації;

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій;

5) у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

7) виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

Кiлькiсть переглядiв: 635