/Files/images/vroklub/22.10.2011. Для Дн-ка Презенець.jpg /Files/images/vroklub/22.10.2011. Для Дн-ка Презентація СШ №3 м. Марганець.jpg

ШКІЛЬНИЙ ЄВРОКЛУБ "ЄДНІСТЬ"

/Files/images/vroklub/22.10.2011. Для Дн-ка Пртація СШ №3 м. Марганець.jpg /Files/images/vroklub/22.10.2011. Для Дн-ка Презентаціям. Марганець.jpg

ДЕНЬ ЄВРОПИ - 2019

/Files/images/2019-2020/den_vropi/60345406_2299179553683684_3271248444995403776_n.jpg /Files/images/2019-2020/den_vropi/60600977_2299179407017032_4266237259029676032_n.jpg

/Files/images/2019-2020/den_vropi/60337399_2299180407016932_5056970274713370624_n.jpg /Files/images/2019-2020/den_vropi/60480692_2299180357016937_6014212347759951872_n.jpg

/Files/images/2019-2020/den_vropi/60734635_2299179493683690_5885087398706020352_n.jpg /Files/images/2019-2020/den_vropi/60484619_2299179367017036_2136129631370084352_n.jpg

Статут Євроклубу «Єдність»

1.Шкільний Євроклуб «Єдність»

Шкільний Євроклуб є навчально-прсвітницькою молодіжною організацією, що ставить собі за мету поширення знань про Європу, ознайомлення громадськості з країнами Євросоюзу, їх історією, культурою, традиціями, святами, державним ладом, економікою, політичним життям і т. д.
Шкільний клуб повинен поширювати загальнолюдські цінності та виховувати в учнів демократичний та толерантний світогляд, розвивати і допомагати самореалізації особистості,відкривати таланти у кожній дитині.

2.Вибори та засідання

Вибори (посадові) відбуваються шляхом відкритого голосування під час засідань. Голосувати мають право всі присутні, незалежно від будь-яких ознак та вподобань.Засідання шкільного Євроклубу відбуваються раз на тиждень у визначений час у визначеному місці на території школи (штабі Євроклубу)

3. Президент Євроклубу

3.1 Президент Євроклубу обирається раз на рік постійними членами Євроклубу під час чергових засідань.
3.2 . Президент Євроклубу може бути усунений з посади за власним бажанням (окрім напружених періодів) або примусово (за регулярні прогули, уникнення своїх обов'язків, недостойну поведінку, створення негативної репутації Євроклубу і т.д.).

План занять Євроклубу

І СЕМЕСТР
ТЕМА 1. Вступне заняття.
1 Організаційне. Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Знайомство та інтеграція групи. Складання правил роботи у групі. Анкетування.
ТЕМА 2.Європейські та світові цивілізації.
2 Поняття про цивілізації. Типи цивілізації. «Захід і Схід».
3 Головні риси Європейської цивілізації. Знайомство з ЄС.
ТЕМА 3.Склад європейського континенту. Європейські країни.
4 Поняття про склад європейського континенту. Географічне положення Європи.
5 Поняття про європейські країни. Історичний шлях розвитку європейських країн.
6 Населення Європи. Особливості вікової та статевої структури населення Європи.
7 Сучасний стан розвитку європейського суспільства.
8 Місце України в європейській історії.
9 Спільні та відмінні риси української та європейської історії.
10 Місце Європи у розвитку сучасного світу.
ТЕМА 4.Політичний і правовий устрій європейського континенту.
11 Форми правління та державного устрою сучасних європейських держав. Останні зміни на карті Європи.
12 Поняття «правова держава». Роль права у світовому та європейському суспільстві.
13 Захист прав людини в Європі та світі. Права дитини.
14 Світові та європейські організації. Європейський Союз.
15 Нормативно-правова база Європейського Союзу. Основні вимоги для вступу до ЄС.
16 Основні етапи та сучасні тенденції європейської інтеграції.
ІІ СЕМЕСТР
ТЕМА 5.Соціально-культурний розвиток Європи.
17 Основні цінності європейської цивілізації. Полікультурне суспільство. Шляхи формування європейської культури. Шляхи розвитку європейської культури.
18 Мовна палітра сучасної Європи. Європейська культурна самобутність.. Охорона культурної спадщини народів світу.
19 Права національних меншин в європейських державах.
20 Релігія в житті сучасного європейця. Основні релігії в країнах Європи. Толерантність в країнах Європи.
21 Особливості освіти європейського виміру. Болонський процес. Освітня стратегія Ради Європи. Європейські освітні мережі та програми.
22 Українці - співтворці європейської культури. Європейський культурний вплив на Україну. Внесок України в культурну спадщину Європи. Спільні проблеми і здобутки європейських держав в галузі культури.
ТЕМА 6.Організація економічного життя в Європі.
23 Місце Європи в глобальній економіці. Глобалізація та її основні складові. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Головні причини прискорення глобалізаційних процесів.
24 Вплив глобалізації на національну економіку країн. Європейський економічний простір. Передумови економічної та валютної інтеграції ЄС.
25 Національна валюта країн ЄС. Історичні та економічні передумови введення євро.
26 Загальна економічна ситуація в Україні.
ТЕМА 7.Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв'язання проблем.
27 Проблеми війни та миру та їхній прояв в історії Європи. Наслідки двох світових війн XX століття. Основні заходи європейських країн щодо збереження миру на планеті.
28 Демографічна проблема та причини її загострення. Шляхи розв'язання демографічної проблеми в європейських країнах.
29 Екологічні проблеми та їхні наслідки. Небезпечні хвороби та їхнє поширення в Європі. ВІЛ/СНІД.
30 Прояв глобальних проблем людства в Україні.
ТЕМА 8. Шляхи інтеграції України в Європу.
31 Проектна діяльність в роботі євроклубів. Інтеграційні процеси в сучасній Європі.
32 Інтерактивне спілкування: шляхи інтеграції України в Європу. Розвиток та перспективи міжнародного співробітництва.
33 Розробка проектів у діяльності євроклубу. Розробка заходів спільної діяльності євроклубів. Співпраця роботи євроклубів. Інтерактивні методи діяльності в роботі євроклубу.
ТЕМА 9.Підсумкове заняття.
34 Активна участь у організації та проведенні заходів євроклубу
Кiлькiсть переглядiв: 244