/Files/images/demokratichna_shkola/Рисунок1.jpg /Files/images/demokratichna_shkola/1.jpg

/Files/images/demokratichna_shkola/2.jpg /Files/images/demokratichna_shkola/3.jpg

/Files/images/demokratichna_shkola/4.jpg /Files/images/demokratichna_shkola/5.jpg

День демократії

/Files/images/demokratichna_shkola/FB_IMG_1537043586267.jpg /Files/images/demokratichna_shkola/FB_IMG_1537043604516.jpg

/Files/images/demokratichna_shkola/20180915_205915.jpg /Files/images/demokratichna_shkola/20180915_205759.jpg

М -18: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА

/Files/images/demokratichna_shkola/IMG-1f9bba578e055e3208ae9e5a8b22d954-V.jpg /Files/images/demokratichna_shkola/IMG-ec34a621a84bbe19f5e525859c6b52f8-V.jpg

/Files/images/demokratichna_shkola/IMG-2c84b973791159c5cf099590858ce509-V.jpg /Files/images/demokratichna_shkola/20190321_120929.jpg

ПЛАН ДІЙ З РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ у 2019-2020 н.р.

Сфера змін (з інструменту оцінки): Сфера розвитку демократичної культури школи – демократичне середовище і демократичне врядування
Стандарт демократичної школи, якого ми хочемо досягнути (з інструменту оцінки): 1.1.2. У школі функціонують органи учнівського самоврядування.
Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють наші досягнення? 1. Органи учнівського самоврядування існують, регулярно оновлюються і займаються різноманітними питаннями
Які заходи ми плануємо здійснити для досягнення запланованих демократичних змін? Яких результатів якісних та кількіснихми хочемо досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть досягненню обраному рівню стандарту демократичної школи?
1. Проведення загальних зборів за участю представників учнівського самоврядування, учителів та членів батьківської ради з питань діяльності шкільного учнівського самоврядування (вересень, 2019) Вироблення рішення про розробку Положення про учнівський парламент Марганецької ЗОШ №3 Заохочується учнівська ініціатива, здійснюється загальношкільний підхід
2. Розробка положення про учнівське самоврядування (вересень-жовтень, 2019) Створено документ, який регулює діяльність органів учнівського самоврядування. Побудова шкільних процесів на основі діалогу та поваги, здійснення загальношкільного підходу
3. Проведення виборів нового шкільного парламенту та створення комітетів освіти, культури, спорту, екології, профілактики правопорушень (жовтень, 2019) Створено дієвий учнівський парламент Буде упорядковано і структуровано систему учнівського самоврядування, забезпечено прозору і добре налагоджену комунікацію
На розвиток яких громадянських компетентностей учнів, вчителів, батьків та представників громади будуть спрямовані демократичні зміни у школі? Формування відповідального громадянина, який має критичне ставлення до дійсності, взаємоповагу, відповідальність, усвідомлює важливість своєї ролі у шкільних процесах.
Сфера змін (з інструменту оцінки): Сфера розвитку демократичної культури школи – демократичне середовище і демократичне врядування
Стандарт демократичної школи, якого ми хочемо досягнути (з інструменту оцінки): 1.2.3. Шкільна інфраструктура та фізичне середовище сприяють рівним відносинам, повазі до прав людини.
Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють Ваші досягнення? 1.Шкільна інфраструктура створює рівні можливості для всіх учасників навчально-виховного процесу. 2.Батьки учнів впливають на облаштування шкільного простору. 3.Учні можуть самостійно впливати на прийняття рішень щодо облаштування шкільного середовища.
Які заходи ми плануємо здійснити для досягнення запланованих демократичних змін? Яких результатів якісних та кількісних ми хочемо досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть досягненню обраному рівню стандарту демократичної школи?
1. Конкурс учнівських пропозицій щодо створення у школі толерантного середовища (вересень, 2019) Створено банк ідей щодо створення у школі толерантного середовища Побудова шкільних процесів на основі діалогу та поваги, здійснення загальношкільного підходу, дотримання принципу дитиноцентризму
2.Створення шкільної служби порозуміння (вересень, 2019) 1.Можливість вирішення конфліктів мирним шляхом, попередження конфліктів. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насилля.
3. Круглий стіл «Коло ідей» з питань озеленення шкільних приміщень(лютий, 2020) Організувати проведення акції «Перетворимо школу на квітучий сад» Побудова шкільних процесів на основі діалогу та поваги, здійснення загальношкільного підходу
4. Акція «Перетворимо школу на квітучий сад»(березень, 2020) Озеленення шкільних коридорів, класів, їдальні, подвір`я. Учні зможуть приймати рішення та брати участь в облаштуванні шкільного середовища
На розвиток яких громадянських компетентностей учнів, вчителів, батьків та представників громади будуть спрямовані демократичні зміни у школі? Формування відповідального громадянина, який має критичне ставлення до дійсності, взаємоповагу, відповідальність, усвідомлює важливість своєї ролі у шкільних процесах.
Сфера змін (з інструменту оцінки): Зв`язки, партнерство, співпраця з місцевою громадою.
Стандарт демократичної школи, якого ми хочемо досягнути (з інструменту оцінки): 3.2.2. Партнерів регулярно запрошують до школи з метою участі у різних заходах та у ході прийняття рішень щодо розвитку школи.
Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють наші досягнення? Партнерів регулярно запрошують до школи з метою планування, організації та участі у різних заходах
Які заходи ми плануємо здійснити для досягнення запланованих демократичних змін? Яких результатів якісних та кількісних ми хочемо досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть досягненню обраному рівню стандарту демократичної школи?
1. Створення буклету «Ідеї до співпраці з місцевою громадою»(березень, 2020) Запрошення представників місцевої громади на «Ярмарок ідей» Формування рівноправних партнерських стосунків
2. Провести Ярмарок ідей співпраці з місцевою громадою (квітень, 2020) 1. Створено план співпраці з громадськими організаціями. Партнери включені в процес планування, їх інтереси враховуються.
На розвиток яких громадянських компетентностей учнів, вчителів, батьків та представників громади будуть спрямовані демократичні зміни у школі? Поглиблення громадянської свідомості учнів, критичного розуміння світу, розвиток навичок співпраці, емпатії, відповідальності, впевненості у собі, поваги до інших, отримання практичного досвіду участі в демократичному процесі учнів, батьків, учителів, громади.
Кiлькiсть переглядiв: 349