2019 - 2020 навчальний рік

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В 10,11 КЛАСАХ

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах Всього
10 11
Базові предмети
Історія України 3 3 6
Всесвітня історія 3 3 6
Громадянська освіта 2 - 2

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
(варіативний компонент)

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Мета впровадження курсу Клас К-ть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1. Україна – єдина країна розширення знань про людину та про Україну та українство як цілісність, з одного боку, та органічну спільність із все людством – з іншого, і сприяння самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації, формування громадянської свідомості 4-А
4-Б
1
1
Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Україна – єдина країна. 1-4 класи, лист ІІТЗО від 26.06.2015 №14.1/12-Г-791

ОСНОВНА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Мета впровадження курсу Клас К-сть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Українознавство розширення знань про людину та про Україну та українство як цілісність, з одного боку, та органічну спільність із все людством – з іншого, і сприяння самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації, формування громадянської свідомості 5-А
5-Б
6-А
6-Б
7
1
1
1
1
1
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство. 5-11 класи, лист ІІТЗО МОН України від 03.07.2014 №14.1/12-Г-1058
2 Видатні постаті України сер. XVI – XVIII століть формування в учнів основи наукового розуміння розвитку історичного процесу та місця, ролі і впливу особистості на його перебіг 8 1 Програма допрофільного курсу. Видатні постаті України сер. XVI – XVIII століть. 8 клас , лист МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414
3 Вчимося бути громадянами формування соціально компетентного, активного, відповідального громадянина і патріота, здатного гідно існувати і самореалізуватися за складних реалій XXI століття 8 1 Курс громадянської освіти. Вчимося бути громадянами України, лист МОН України від 29.08.2016 № 1/11-11414
4 Видатні постаті України XVIII – початку ХХ століть формування в учнів основи наукового розуміння розвитку історичного процесу та місця, ролі і впливу особистості на його перебіг 9-А
9-Б
1
1
Програма допрофільного курсу. Видатні постаті України XVIII – початку ХХ століть. 9 клас, лист МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414

СТАРША ПРОФІЛЬНА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас Мета впровадження курсу К-сть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Євроклуб 10 сприяння процесам євроінтеграції, підтримки курсу України на інтеграцію в європейській структурі, формування розуміння необхідності приєднання України до європейської співдружності; одержання та поширення інформації про історію, розвиток, сучасний стан та подальші перспективи інтеграційних процесів в Європі 1 Програма «Європейський клуб», схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, лист ІМЗО від 27.03.2019 No 22.1/12-Г-143; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 №1
2 Історія України першої половини XX ст. в особах 10 створення умов для організації діяльності школярів з вивчення особистостей видатних діячів України та усвідомлення їхньої ролі в історії України, формування в учнів більш повної і яскравої картини минулого нашої держави; виховання в них почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину та її громадян 1 Програма курсу за вибором для 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Історія України першої половини XX ст. в особах, лист МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414
3 Основи демократії 11 формування в учнів мотивації та основних вмінь, необхідних для відповідальної участі в громадсько-політичних процесах, критично-конструктивного ставлення молоді до життя суспільства, сприяння формуванню орієнтації учнів на загальнолюдські демократичні цінності, сприяння становленню активної життєвої позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні, створення умов для набуття учнями досвіду громадянських дій, демократичної поведінки та спілкування 0,5 Програма курсу за вибором для 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Основи демократії, лист МОН України від 29.08.2016 №1/11-11414

Кiлькiсть переглядiв: 263