ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього 38 38 0 %
у тому числі ті, що: мають відповідну освіту 38 38 0 %
працюють у закладі за сумісництвом 4 4 0 %

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педаго-гічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації Примітка
Особи, які працюють за основним місцем роботи
1 Лук’яненко Юлія Володимирівна директор школи Запорізький державний університет, 2000, «Українська мова та література», філолог, викладач української мови та літератури Присвоїти 17 тарифний розряд, 2018р. 18р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Новопризначе- ні директори закладів загальної середньої освіти» 2019, СПК №ДН 41682253/1686 від 15 березня 2019р. Працює на посаді директора з 03.01.2018 р.
Українська мова та література учитель української мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», 2016р.
2 Пилипенко Крістіна Віталіївна заступник директора з НВР Криворізький державний педінститут, 1996, «Початкове навчання і народознавство», вчитель початкових класів і народознавства Відповідає займаній посаді, 2019р. 22р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Керівники установ і закладів освіти за програмою «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителі української мови та літератури», 2015, СПК №4883 від 03 грудня 2015р. Атестація в 2019 році
Українська мова та література учитель української мови та літератури Відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2019р.
3 Петрова Лариса Вадимівна заступник директора з НВР Криворізький педінститут, 1996, «Праця та профе- сійне навчання», вчитель праці та професійного навчання (обслуговуюча праця) Відповідає займаній посаді, 2019р. 25р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» з питань моніторингу якості освіти, 2015, СПК№989 від 25 березня 2014р. Атестація в 2019 році, запланована курсова пере- підготовка для заступників в 2019р. -15.04.2019-19.04.2019
Трудове навчання, технології учитель трудового навчання, технологій Відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2019р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі трудового навчання та технологій», 2018, СПК №41682253/3772 від 25 травня 2018р.
Основи здоров’я учитель основ здоров’я Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі основ здоров’я», 2015, СПК №4814 від 19 червня 2015р.
4 Українська мова та література Торгонська Ірина Миколаївна учитель української мови та літератури Запорізький державний університет, 2001, «Українська мова та література», філолог, викладач української мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2015р. 16р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Учителі української мови і літератури», 2014, СПК №721 від 07 листопада 2014р.
5 Світова література Полянська Тетяна Анатоліївна учитель світової літератури Запорізький державний університет, 1989, «Російська мова і література», філолог, викладач російської мови і літератури Відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «учитель-методист» , 2017р. 29р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі російської мови, літератури, зарубіжної літератури», 2017, СПК №ДН 24983906/ 85-17 від 20 січня 2017р.
6 Англійська мова Костюкова Анна Віталіївна учитель англійської мови Мелітопольський державний педуніверситет, 2017, «Мова і література», філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2017р. 4р. -
7 Каплиста Світлана Казимирівна практичний психолог Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2008, психологія Нікопольське педучилище, 1999, «Початкове навчання», вчитель початкових класів з додатковою кваліфікацією вчителя іноземної мови початкових класів Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2018р. 17р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Практичні психологи», 2018, СПК №ДН 41682253/8159 від 14 грудня 2018р.
Англійська мова учитель англійської мови Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі англійської мови», 2017, СПК №ДН 24983906/ 5954 від 22 вересня 2017р.
Психологія учитель психології Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Педагогічні працівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які викладають курс «Психологія», 2017, СПК №ДН 24983906/ 9035 від 28 листопада 2017р.
8 Англійська мова Книш Тетяна Олексіївна учитель англійської мови Бердянський державний університет, 2005, «Українська мова та література», вчитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 2018р. 36р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі англійської мови», 2018, СПК №ДН 41682253/7113 від 21 грудня 2018р.
Початкові класи учитель початкових класів Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2018, СПК №ДН 41682253/8946 від 28 грудня 2018р.
9 Супрун Алла Володимирівна педагог-організатор Запорізький національний університет, 2010, історик, викладач історії Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2016р. 29р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Педагоги-організатори», 2019, СПК №ДН 41682253/1533 від 15 березня 2019р.
Історія учитель історії Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі історії, правознавства, суспільних дисциплін, громадянської освіти» , 2018, СПК №ДН 41682253/7988 від 05 грудня 2018р.
10 Історія Чемересюк Наталія Борисівна учитель історії Дніпропетров-ський державний університет, 1992, «Історія», історик, викладач історії і суспільствознав-ства Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» , 2016р. 33р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі історії, правознавства, суспільних дисциплін, громадянської освіти», 2019, СПК №ДН 41682253/353 від 25 січня 2019р.
Правознавство учитель правознавства
Художня культура учитель художньої культури Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі художньої культури», 2015, СПК №1042 від 22 квітня 2015р.
Мистецтво учитель мистецтва Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура» та музичного мистецтва» , 2018, СПК №ДН 41682253/5613 від 23 листопада 2018р.
11 Історія Головко Олександр Миколайоич учитель історії Криворізький державний університет, 2011, «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», вчитель історії Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2014р. 7р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Учителі історії, правознавства та суспільних дисциплін: громадянська освіта», 2018, СПК №41682253/3763 від 25 травня 2018р. Працює у закладі з 03.09.18
Трудове навчання учитель трудового навчання Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі трудового навчання та технологій», 2019, СПК №ДН 41682253/1713 від 15 березня 2019р.
12 Економіка Мала Любов Юріївна учитель економіки Криворізький педінститут, 2000, «Географія», вчитель географії Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 2018р. 25р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі географії, які додатково викладають економіку», 2018, СПК №ДН 41682253/9026 від 28 грудня 2018р.
Географія учитель географії
Українознав-ство учитель українознав-ства Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі українознавства і народознав-ства», 2018, СПК №41682253 /5070 від 7 вересня 2018р.
Основи здоров’я учитель основ здоров’я Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі предмету «Основи здоров’я», 2018, СПК №41682253/5567 від 21 вересня 2018р.
13 Математика Губенко Оксана Вадимівна учитель математики Запорізький національний університет, 2009, «Математика», вчитель математики Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2017р. 10р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі математики, які додатково викладають інформатику»2017, СПК №ДН 24983906/5 від 20 січня 2017р.
Інформатика учитель інформатики
14 Математика Волошина Катерина Михайлівна учитель математики Львівський Ордена Леніна державний університет ім. Франка, 1989, «Математика», математик, викладач Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2019р. 26р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДОІППО» на курсах «Вчителі математики», 2018, СПК №ДН 41682253/5893 від 13 листопада 2018р.
15 Астрономія Корогодська Інна Дмитрівна учитель астрономії Харківський національний університет ім. Каразіна, 2009, «Фізична та біомедична електроніка», вчитель фізики та математики Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2019р. 8р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі фізики та астрономії, які одночасно викладають інформатику», 2018, СПК №41682253/2541 від 20 квітня 2018р.
Фізика учитель фізики
Інформатика учитель інформатики
16 Хімія Костючкова Катерина Анатоліївна учитель хімії Запорізький національний університет, 2014, «Біологія», викладач біології, вчитель біології та хімії Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2014р. 4р. -
Природознав-ство учитель природознав-ства
17 Біологія Боровик Світлана Анатоліївна учитель біології Дніпропетров-ський національний університет, 2001, «Біологія», біолог, викладач біології та хімії Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2016р. 25р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі хімії, які одночасно викладають біологію, екологію, природознавство», 2016, СПК №ДН 24983906/ 2515-16 від 15 квітня 2016р.
Екологія учитель екології
Основи здоров’я учитель основ здоров’я Присвоїти 11 тарифний розряд, 2018р. Викладає предмет з 03.09.2018р.
18 Фізична культура Очаківський Ігор Анатолійович учитель фізичної культури Херсонський педагогічний інститут, 1995, «Українська мова та література», вчитель української мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2016р. 21р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі фізичної культури», 2017, СПК №ДН 24983906/ 2403 від 31 березня 2017р.
Українська мова та література учитель української мови та літератури Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі української мови і літератури», 2013, СПК №9940 від 27 грудня 2013р. Запланована курсова пере- підготовка в 2019 році
19 Фізична культура Полянський Богдан Михайлович учитель фізичної культури Запорізький національний університет, 2019, фізична культура і спорт, тренер з обраного виду спорту Присвоїти 11 тарифний розряд, 2019р. 0р. -
20 Початкові класи Мельник Наталія Вікторівна учитель початкових класів Криворізький державний педінститут, 1993, «Педагогіка та методика початкового навчання», вчитель початкових класів Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2018р. 22р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/ 146 від 20 січня 2017р.
21 Початкові класи Зотова Анна Валеріївна учитель початкових класів Бердянський державний педагогічний університет, 2011, «Початкове навчання», вчитель початкової школи Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2019р. 6р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі класів з інклюзивним навчанням закладів загальної середньої освіти», 2019, СПК №41682253/1815 від 15 березня 2019р. Атестація в 2019 році.
22 Початкові класи Сауляк Світлана Федорівна учитель початкових класів Криворізький державний педуніверситет, 2001, «Початкове навчання», вчитель початкових класів Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2015р. 23р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ », 2015, СПК №3024 від 17 квітня 2015р.
23 Початкові класи Борищак Ніна Іванівна учитель початкових класів Кіровоградський педінститут, 1985, педагогіка та методика початкового навчання Відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 2019р. 29р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/ 6766 від 06 жовтня 2017р. Атестація в 2019 році.
24 Початкові класи Козенко Оксана Іванівна вихователь Бердянський державний педінститут, 1988, педагогіка та методика початкового навчання Відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2018р. 33р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителів початкових класів з викладанням ІКТ» та «Вихователі ГПД», 2018, СПК №ДН 41682253/8948 від 28 грудня 2018р.
25 Початкові класи Букова Ольга Петрівна вихователь Дніпропетров-ський інститут освіти, 2000, «Фізичне виховання» та «Валеологія», викладач валеології Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2018р. 35р. - Працює на посаді з 03.09.2018, Пройшла І етап очно-дистанційних курсів «Вихователі груп продовженого дня» 18.02.2019- 22.02.2019, ІІІ етап курсів – 22.04.2019
26 Початкові класи Шестакова Тетяна Василівна асистент учителя Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педуніверситет ім. М.В. Гоголя, 1978, «Російська мова і література», вчитель російської мови і літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2019р. 39р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вихователь (асистент вчителя інклюзивного класу) закладів загальної середньої освіти» , 2018, СПК №ДН 41682253/9062 від 28 грудня 2018р. Атестація в 2019 році.
27 Початкові класи Здоренко Ірина Володимирівна асистент учителя Криворізький державний педагогічний університет, 2002, «Українська мова та література», вчитель української мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2018р. 14р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вихователі (асистенти вчителів) класів з інклюзивним навчанням ЗНЗ», 2018, СПК №41682253/1374 від 23 березня 2018р.
28 Початкові класи Крючкова Вікторія Леонтіївна асистент учителя Олександрівське педагогічне училище ім. Сухомлин- ського, 1983, «Викладання в початкових кла- сах загальноос- вітньої школи», вчитель початкових класів Відповідає займаній посаді, раніше присвоєному 10 тарифному розряду, 2017р. 20р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів, які одночасно працюють в групах продовженого дня», 2016, СПК №ДН 24983906/ 3807-16 від 20 травня 2016р. Запланована курсова перепідго-товка для асистентів учителів в 2019р.
29 Початкові класи Шевела Людмила Максимівна асистент учителя Нікопольське педагогічне училище, 1988, «Дошкільна освіта», вихователь дитячого садка Присвоїти 10 тарифний розряд, 2018р. 10р. - Працює в закладі з 03.09.18 року. Запланована курсова перепідго-товка для асистентів учителів в 2019р.
30 Початкові класи Діденко Аліна Вікторівна асистент учителя Ніжинський державний університет ім. М.В.Гоголя, 2007, соціальна педагогіка, практична психологія, соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 2017р. 17р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах для асистентів з інклюзивним та інтегрованим навчанням, 2018, №41682253/5287 від 05 вересня 2018р. Працює в закладі з 03.09.18 року
31 Куліш Яна Олегівна соціальний педагог ДВНЗ Національний гірничий університет, 2016, облік і аудит, Бердянський державний педагогічний університет, ІV курс Присвоїти 10 тарифний розряд, 2018р. 2р. - Працює в закладі з 01.10.18 року. Навчається заочно
вчитель-дефектолог
32 Початкові класи Мисків Аліна Юріївна вихователь Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського, 2011, «Початкова освіта», вчитель початкових класів Присвоїти 10 тарифний розряд, 2015р. 7р. - Декретна відпустка
33 Початкові класи Жернова Інна Сергіївна учитель початкових класів Запорізький національний університет, 2013, «Українська мова і література», магістр філології, викладач української мови і літератури у вищій школі Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2017р. 9р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/432від 02 лютого 2017р. Декретна відпустка
34 Початкові класи Маляр Олена Станіславівна учитель початкових класів Бердянський державний педагогічний університет, 2015, «Початкова освіта», вчитель початкової школи Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2015р. 5р. - Декретна відпустка
Особи, які працюють за сумісництвом
35 Захист Вітчизни Борис Микола Володимирович учитель предмету «Захист Вітчизни» Московське вище командне училище, 1978, «Командна, тактична будівля і відновлення військово-автомо-більних доріг» Відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 2018р. 49р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі предмету «Захист Вітчизни», 2017, СПК №24983906 /7835 від 27 травня 2017р.
36 Музичне мистецтво Гальцова Тетяна Володимирівна учитель музичного мистецтва Криворізький державний педінститут, 1992, музика з додатковою спе- ціальністю «педагогіка» Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший учитель», 2016р. 26р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура» та музичного мистецтва», 2018, №41682253/5602 від 23 листопада 2018р.
37 Образотворче мистецтво Мироненко Наталя Марківна учитель образотворчого мистецтва Бердянський державний педуніверситет, 2014, «Початкова освіта», організатор початкової освіти, вчитель початкової школи Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2018р. 8р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури та образотворчого мистецтва», 2019, №41682253/908 від 15 лютого 2019р. Працює в закладі з 03.09.18 року
38 Німецька мова Лазурко Ольга Володимирівна учитель німецької мови Дніпропетров-ський державний університет, 1978, філолог, викладач німецької мови і літератури Відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2019р. 40р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КЗВО «ДАНО» на курсах «Вчителі німецької мови», 2018, СПК №41682253/5133 від 14 вересня 2018 р. Працює в закладі з 03.09.18 року

Директор школи Ю.В.ЛУК’ЯНЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 535