/Files/images/2019-2020/№ YK776479.jpg

Документи ТОВ «Всеосвіта» (сертифікати, свідоцтва, тощо),як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогампункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації ТОВ «Всеосвіта» (сертифікати, свідоцтва, тощо) містять:
 • повне найменування ТОВ «Всеосвіта», як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі документа;
 • обліковий запис документа;
 • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ - директора ТОВ «Всеосвіта» Литвиненка Івана Миколайовича;
 • підпис директора ТОВ «Всеосвіта» Литвиненка Івана Миколайовича.
ТОВ «Всеосвіта» є суб’єктом підвищення кваліфікації, що підтверджено:
 • пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • листом Міністерства освіти і науки України № 4/2181-19 від 30.09.2019 року;


/Files/images/111_2018-2019/kursi/IMG-83bc077eceae2f45fe44a1cef8b44691-V.jpg

/Files/images/111_2018-2019/kursi/IMG-2318fe0cd7f367dad389616c6d5cca6f-V.jpg

/Files/images/111_2018-2019/kursi/IMG-635473a7b1dabe2b1eba44ffb3864959-V.jpg

/Files/images/111_2018-2019/kursi/IMG-e64291ac59034a8e2a8b02913909084d-V.jpg

/Files/images/111_2018-2019/kursi/31369242_1058158907686002_7954027202938886653_n.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 492