Проект творчого кластеру «Урок&Медіа»на 2019-2020 н.р.

Керівник проекту - Головко Олександр Миколайович,учитель історії

Актуальність проекту

В процесі переорієнтації навчання із засвоєння величезної суми знань на освоєння компетентностей передбачається формування вмінь здобувачів освіти працювати з інформацією: шукати, аналізувати, критично переосмислювати, відбирати необхідну інформацію, використовувати для вирішення певних задач. Проект є базовим для набуття здобувачами освіти необхідних навичок вмілого та безпечного споживання інформаційних продуктів. Він спрямований на формування розуміння здобувачами освіти поняття «медіапростір» та позиціонування себе як користувача та створювача медіапродукції.

Тема проекту- «Урок&Медіа»

Мета проекту

- Сприяння підготовці медійно та інформаційно грамотних педагогів та учнів.
- Формування медіаграмотності здобувачів освіти засобами медіа освіти;
- Вироблення вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів.

Завдання проекту:

1. Познайомити з основними видами медіатекстів та їх освітніми можливостями.
2. Формувати навики оцінювання і етичного використання медіа продуктів в інтересах самовираження медіа-споживачів.
3. Допомагати педагогам та учням орієнтуватися в медійному просторі та інформаційних потоках.

Теоретико-методологічна основа

· Закон України Про освіту (ЗУ Про освіту) від 05.09.2017 № 2145-VIII
· Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
· Наказ МОН Про проведення всеукраїнського експерименту: «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у педагогічну практику» на базі навчальних закладів України
· Концепція НУШ
· Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності затверджено МОН
· Програма всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у педагогічну практику»

Очікувані результати

Ø Етичне використання медіа продуктів в інтересах самовираження медіа-споживачів;
Ø Створення та розповсюдження власних медіа продуктів і залучення зацікавлених в них аудиторії
Ø Покращення якості уроків.

Термін реалізації проекту - 02.09.2019 – 29.05.2020

Етапи роботи над проектом

І. Організаційний

Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Ознайомлення з теоретико-методологічною основою Вересень-жовтень Головко О.М., Петрова Л.В., Губенко О.В., Сауляк С.Ф.
2. Обговорення напрямків роботи Вересень-жовтень Всі члени кластеру

ІІ. Практичний

Зміст роботи Термін Відповідальні
1. Формування практичних вмінь та навичок через інтеграцію медіапродуктів в освітній процес Листопад-березень Всі члени кластеру
2. Створення умов для розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти Листопад-березень Створення авторської продукції
3. Проведення майстер-класів за темами: · "Використання медіа освітніх технологій для формування медіаосвітньої компетентності учнів початкової школи" · «Робота над медіатекстами на уроках украінськоі мови і літератури як основний елемент формування медіаграмотності учнів» · «Створення інтерактивних вправ в онлайновому сервісі LearningApps» · «Використання графічних об’єктів для розвитку творчого учня» · «Медіаграмотність на уроках географії для сучасного українського школяра» · Використання Google-сервісів та платформ створення ментальних карт на уроках історії для формування пізнавального інтересу учнів · Медіаграмотність при формуванні молодої особистості – свідомого громодянина Протягом навчального року Сауляк С.Ф. Арутюнян І.М. Петрова Л.В. Губенко О.В. Мала Л. Ю. Головко О.М. Куліш Я. О.

ІІІ. Узагальнюючий

Зміст роботи Термін Відповідальні
1. Систематизація зібраних матеріалів, їх аналіз, висновки Квітень Всі члени кластеру
2. Оформлення та презентація проекту травень Всі члени кластеру
Кiлькiсть переглядiв: 14