Проект творчого кластеру
«Інноваційні освітні технології ефективного засвоєння інформації молодшими школярами: ідеї, особливості, досвід»

Керівник проекту - вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії Мельник Н.В.

Тема проекту

«Інноваційні освітні технології ефективного засвоєння інформації молодшими школярами: ідеї, особливості, досвід.»

Мета проекту:

визначення оптимальних методичних видів і форм інноваційних освітніх технологій; окреслення основних напрямків і результатів наукових та практичних пошуків.

Завдання проекту:

- визначити зміст основного й опорного поняття „інноваційний розвиток освіти”, його напрями та структуру; обґрунтувати його потребу в глобалізованому та інформаційно-динамічному суспільстві;
- проаналізувати структуру, напрями та основні складники інноваційного розвитку освіти;
- дослідити місце та роль інформаційних технологій в стратегії інноваційного розвитку освіти.

Об’єктом дослідження є процес інноваційного розвитку освіти.

Предмет дослідження – місце, роль, значення інноваційного розвитку освіти на шляху до євроінтеграції.

Актуальність проекту

Актуальність проекту обумовлена потребами практики, насамперед, необхідністю вивчення сутності, напрямів та основних засобів інноваційного розвитку освіти, що здійснюється під впливом радикальних змін світової соціокультурної динаміки, зокрема, під впливом таких процесів, як глобалізація та інформаційна революція.

Інноваційні технології позитивно впливають на процес навчання і виховання насамперед тому, що змінюють схему передачі знань і методи навчання. Водночас впровадження таких технологій у систему освіти в умовах становлення інформаційного суспільства ґрунтується на застосуванні комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних і апаратних засобів, систем обробки інформації тощо.

Нинішній світ як у глобальному, так і в локальному вимірі змінюється. Ці зміни вимагають нових підходів до підготовки людини до життя, зокрема, засобами освіти. Традиційна освіта, зберігаючи загалом свій конструктивний зміст, багато в чому відстає від потреби дня, а тим більше – від перспектив, які очікують на людину уже в недалекому майбутньому.

Як показують дослідження, для того щоб бути співрозмірною з часом, освіта має носити інноваційний характер, за рядом показників обганяти його, йти по переду тих вимог, які суспільство поставить перед особистістю вже через декілька років.

Інноваційність розвитку освіти – постійні нововведення в діяльність навчально-виховних закладів, в навчально-виховний процес – є тією нагальною потребою, без задоволення якої вона втратить взаємозв’язок з життям, загубить свій творчий потенціал, перетвориться в рутинну справу, не потрібну ні суспільству, ні особистості. Життя вимагає інтенсифікації пошуку, експериментування, введення новітніх технологій, застосування нових засобів навчання. Разом з тим, реалізація цих вимог не може здійснюватись хаотично, безсистемно, непродумано й без урахування того педагогічного досвіду, який в минулому приводив до відомих, а в багатьох випадках і до видатних педагогічних успіхів. У ряді підходів цей досвід не втратив свого значення ще й сьогодні. Зрозуміло, що інновації мають розгортатись з урахуванням минулого досвіду, а не ігноруючи його.

Очікувані результати:

підвищення ефективності засвоення інформації молодшими школярами.

Термін реалізації проекту - вересень 2019 р. - травень 2020 р.

Етапи роботи над проектом:

І. Організаційний
№ з/п Зміст роботи Очікуванні результати Термін
1 Вивчення нормативно-правової бази за темою проекту. Поглиблення знань з теорії інноваційних технологій. вересень
2 Вибір направлень в роботі, форм та методів практичного застосування набутих знань. Обмін ідеями. Планування роботи учасників кластеру вересень
ІІ. Практичний
№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний
1 Застосування інноваційних технологій на уроках, виховних заходах в початкових класах. жовтень-квітень Учасники кластеру.
2 Використання ейдетики під час виконання домашніх завдань. жовтень-квітень Козенко О.І.
3 Впровадження прийомів ейдетики в практику на уроках основ здоров’я, природознавства в роботі з учнями з особливими потребами. жовтень-квітень Зотова А.В.
4 Використання інтелектуально-розвивальної гри «Танграм» для підвищення ефективності засвоення інформації молодшими школярами. жовтень-квітень Борищак Н.І.
5 Мнемотехніка в початковій школі – технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти. жовтень-квітень Мельник Н.В.
6 Застосування ейдотехніки для розвитку творчих можливостей молодших школярів. жовтень-квітень Сауляк С.Ф.
7 Мнемонічні прийоми на уроках англійської мови в початкових класах. жовтень-квітень Книш Т.А.
8 Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації. жовтень-квітень Букова О.П.
9 Використання методики «Шість цеглинок» для розвитку ключових компетентностей молодших школярів. жовтень-квітень Єрмошкіна Л.М.
10 Накопичення методичного матеріалу. жовтень-квітень Учасники кластеру

ІІІ. Узагальнюючий

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний
1 Обмін досвідом квітень Учасники кластеру
2 Відбір методичного матеріалу для створення збірки найбільш ефективних інноваційних технологій, що сприяють ефективному засвоєнню інформації молодшими школярами. квітень Учасники кластеру
3 Створення збірки найбільш ефективних інноваційних технологій, що сприяють ефективному засвоєнню інформації молодшими школярами. травень Учасники кластеру
Кiлькiсть переглядiв: 13