Календар знаменних і пам'ятних дат на 2019 - 2020 навчальний рік

Корисні поради класному керівнику

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КЛАСОМ

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

1.Класний журнал.

2.Особові справи учнів.

3.Табелі успішності учнів.

4.План виховної роботи.

5.Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

6.Розробки сценаріїв виховних заходів.

7.Тека психолого-педагогічних спостережень.

8.Протоколи батьківських зборів.

9.Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

10.Документи класних справ.

Циклограмароботи класного керівника

Щоденно:

•з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

•бесіди з учнями, що запізнюються;

•організація чергування по класу;

•індивідуальна робота з учнями;

•контроль зовнішнього вигляду учнів;

•організація харчування.

Щотижня:

•проведення виховних годин;

•перевірка щоденників;

•проведення заходів у класі за планом роботи;

•робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

•контроль за виконанням доручень;

•організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

•робота з батьками;

•робота з вчителями, які працюють в класі;

•контроль за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

•проведення класних зборів;

•проведення бесід;

•відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

•координація виховної роботи з класом;

•проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

•зустрічі з батьками;

•відвідування учнів вдома;

•складання актів обстеження матеріально-побутових умов.

Щосеместрово:

•тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

•оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

•заповнення табелів успішності;

•проведення батьківських зборів (за планом);

•аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

•складання плану роботи на канікули;

•проведення відкритого виховного заходу;

•аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

•аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:

•складання плану виховної роботи;

•оформлення особових справ;

•оформлення соціального паспорту класу;

•робота з підручниками;

•написання характеристик.

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

·Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.

·Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.

·Обговорювати поточні події класу, селища, держави.

Форми проведення:

·Вільне спілкування вчителя з учнями.

·Бесіди на заплановані теми.

·Обговорення актуальних статей з газет.

·Обговорення кінофільмів, книжок, вистав.

·Зустріч із цікавими людьми.

·Усні журнали.

·Засідання прес-клубу.

·Виступи учнівських лекторських груп.

·Дискусії. Години спілкування.

·Тренінги. Екскурсії.

·Політичне інформування учнів.

Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.

Критерії ефективності виховної роботи:

1.Рівень організованості класного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування).

2.Рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, активності учнів у позаурочній діяльності).

3.Різноманітність позаурочного життя класу.

4.Динаміка зростання рівня вихованості учнів.

5.Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки).

6.Активність співпраці класу з класним керівником.

7.Зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.

8.Робота з проблемними учнями, надання педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу.

9.Захищеність та комфортність умов перебування вихованця у класі, школі.

Показники успішної діяльності класного керівника:

1.Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.

2.Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.

3.Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника ( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).

4.Активна співтворчість з класом.

5.Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

6.Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.

7.Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.


Золоті правила класного керівника

1.Учитель має бути особистістю привабливою для дітей.

2.Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний та відвертий.

3.Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.

4.Учитель має бути веселим , жартівливим.

5.Учитель має раціонально використовувати свій час.

6.Учитель має бути доброзичливим.

7.Учитель має постійно вдосконалюватися, розширювати свій кругозір.

8.Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможиуцьому своїм учням".

9.Учитель повинен реалізовуватиіндивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

10.Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки.

11.Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.

12.Учителеві слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.

13.Учителеві необхідно виховувати в дітей самодисципліну.

Кiлькiсть переглядiв: 505