План роботи школи молодого вчителя

Серпень
Планування навчального матеріалу:
1. Види планування: календарне та урочне.
2. Вимоги до сучасного уроку.
3. Складання плану-конспекту уроку.
4. Методичні рекомендації до проведення першого уроку.
5. Обговорення інструктивно-методичних реко­мендацій щодо вивчення шкільних дисциплін.
Вересень
1. Ведення шкільної документації.
• Види шкільної документації.
• Ведення класного журналу.
2. Єдині вимоги до усного і письмового мовлення учнів.
3. Про причини конфліктів між учителями та батька­ми та як їм запобігти.
4. Практичне заняття. Обговорення статті «Навчи дитину вчитися» В. Сухомлинського.
Жовтень
Форми навчання в школі:
1. Урок — основна форма навчання.
2. Структура уроків різних типів.
3. Опрацювання критеріїв результативності роботи вчителя.
Листопад
1. Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках різних типів.
2. Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу.
3. Практичне заняття: виготовлення зразків дидак­тичного матеріалу.
Грудень
Нетрадиційні форми проведення уроків та позашкільної роботи з учнями:
1. Види нестандартних уроків.
2. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.
Січень
1. Виховна спрямованість програмового матеріалу.
2. Форми роботи, які забезпечують виховання працелюбності, духовності.
3.3 історії педагогіки. Іван Огієнко.
4. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.
Лютий
Організація та види самостійної роботи учнів на уроках:
1. Місце самостійної роботи під час вивчення теми.
2. Проблеми часу на уроці.
3. Практичне заняття: опрацювання пам'ятки для самостійної роботи з підручником.
Березень
1. Забезпечення учнів раціональними прийомами навчальної праці.
2. Формування розумової культури учнів у процесі навчання.
3. Практичне заняття: самоаналіз проведених уроків.
Квітень
1. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.
2. З історії педагогіки. Софія Русова — педагог, громадський діяч.
3. Практичне заняття: огляд творчих доробків моло­дих учителів.
Травень
Диференційований підхід до навчання:
1. Моделі диференційованого навчання.
2. Різнорівневі завдання.
3. Практичне заняття: розробка диференційованих завдань.
Робота між засіданнями:
1. Робота з батьками: як знайти порозуміння?
2. Становлення молодого вчителя в колективі (взаємовідносини з колегами, адміністрацією)
Кiлькiсть переглядiв: 273