ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього 34 34 0 %
у тому числі ті, що: мають відповідну освіту 34 34 0 %
працюють у закладі за сумісництвом 4 4 0 %

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педаго-гічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації Примітка
Особи, які працюють за основним місцем роботи
1 Лук’яненко Юлія Володимирівна виконуюча обов’язки керівника закладу Запорізький державний університет, 2000, «Українська мова та література», філолог, викладач української мови та літератури Відповідає займаній посаді, 2016р. 17р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Керівники установ і закладів освіти за програмою «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителі української мови та літератури», 2016, СПК №7914-16 від 08 червня 2016р.
Українська мова та література учитель української мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель», 2016р.
2 Пилипенко Крістіна Віталіївна заступник директора з НВР Криворізький державний педінститут, 1996, «Початкове навчання і народознавство», вчитель початкових класів і народознавства Відповідає займаній посаді, 2014р. 21р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Керівники установ і закладів освіти за програмою «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителі української мови та літератури», 2015, СПК №4883 від 03 грудня 2015р.
Українська мова та література учитель української мови та літератури Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти звання «учитель-методист», 2014р.
3 Українська мова та література Торгонська Ірина Миколаївна учитель української мови та літератури Запорізький державний університет, 2001, «Українська мова та література», філолог, викладач української мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2015р. 15р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Учителі української мови і літератури», 2014, СПК №721 від 07 листопада 2014р.
4 Зарубіжна література Полянська Тетяна Анатоліївна учитель зарубіжної літератури Запорізький державний університет, 1989, «Російська мова і література», філолог, викладач російської мови і літератури Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «учитель-методист» , 2017р. 28р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі російської мови, літератури, зарубіжної літератури», 2017, СПК №ДН 24983906/ 85-17 від 20 січня 2017р.
5 Англійська мова Костюкова Анна Віталіївна учитель англійської мови Мелітопольський державний педуніверситет, 2017, «Мова і література», філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2017р. 3р. -
6 Каплиста Світлана Казимирівна практичний психолог Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2008, психологія Відповідає займаній посаді, встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2014р. 17р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Педагогічні працівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які викладають курс «Психологія», 2017, СПК №ДН 24983906/ 9035 від 28 листопада 2017р. Позачергова атестація в 2018р. Запланована курсова перепід-готовка для практичних психологів 03.12.2018- 14.12.2018.
Англійська мова учитель англійської мови Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі англійської мови», 2017, СПК №ДН 24983906/ 5954 від 22 вересня 2017р.
Нікопольське педучилище, 1999, «Початкове навчання», вчитель початкових класів з додатковою кваліфікацією вчителя іноземної мови початкових класів
7 Англійська мова Книш Тетяна Олексіївна учитель англійської мови Бердянський державний університет, 2005, «Українська мова та література», вчитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 2011р. 35р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі іноземних мов», 2011, СПК №2577 від 18 травня 2011р. Атестація в 2018 році, запланова курсова перепідго-товка з 22.10.2018- 21.12.2018 (англ. мова) 02.07.2018-13.07.2018 (образ. ми- стецтво)
Образотворче мистецтво учитель образотворчого мистецтва
8 Німецька мова Мирошниченко Надія Денисівна учитель німецької мови Орський державний педінститут, 3 курси, 1972, перекладач Відповідає займаній посаді, раніше присвоєному 10 тарифному розряду, 2014р. 25р. - Запланована курсова перепідго-товка з 05.11.2018.- 16.11.2018
9 Супрун Алла Володимирівна педагог-організатор Запорізький національний університет, 2010, історик, викладач історії Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2016р. 29р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Педагог-організатор», спецкурс «Логіка» 2014, СПК №510 від 07 листопада 2014р.
Історія учитель історії Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі історії, правознавства та суспільство-знавчих дисциплін» , 2013, СПК №12173 від 29 листопада 2013р. Запланова курсова перепідго-товка з 24.09.2018- 05.12.2018 (історія)
10 Історія Чемересюк Наталія Борисівна учитель історії Дніпропетров-ський державний університет, 1992, «Історія», історик, викладач історії і суспільствознав-ства Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» , 2016р. 32р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі історії, правознавствата суспільних дисциплін», 2015, СПК №4520 від 19 червня 2015р.
Правознавство учитель правознавства
Художня культура, мистецтво учитель художньої культури, мистецтва Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі художньої культури», 2015, СПК №1042 від 22 квітня 2015р. Запланова курсова перепідго-товка для вчителів інтегровано-го курсу «Мистецтво» з 17.09.2018- 23.11.2018.
11 Економіка Мала Любов Юріївна учитель економіки Криворізький педінститут, 2000, «Географія», вчитель географії 24р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі географії та економіки», 2012, СПК №9807 від 12 жовтня 2012р. Запланована курсова перепідго-товка з 17.09.2018- 21.09.2018
Географія учитель географії
Українознав-ство учитель українознав-ства Встановлено 11 тарифний розряд - Викладає предмет з 01.09.2018, запланована курсова перепідго-товка з 03.09.2018-07.09.2018
Основи здоров’я учитель основ здоров’я Встановлено 11 тарифний розряд - Викладає предмет з 01.09.2018, запланована курсова перепідго-товка з 17.09.2018- 21.09.2018
12 Математика Губенко Оксана Вадимівна учитель математики Запорізький національний університет, 2009, «Математика», вчитель математики Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2017р. 10р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі математики, які додатково викладають інформатику»2017, СПК №ДН 24983906/5 від 20 січня 2017р.
Інформатика учитель інформатики
13 Математика Волошина Катерина Михайлівна учитель математики Львівський Ордена Леніна державний університет ім. Франка, 1989, «Математика», математик, викладач Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2014р. 26р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі математики», 2012, СПК №125 від 20 січня 2012р. Запланова курсова перепідго-товка з 02.07.2018- 13.11.2018
14 Астрономія Корогодська Інна Дмитрівна учитель астрономії Харківський національний університет ім. Каразіна, 2009, «Фізична та біомедична електроніка», вчитель фізики та математики Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2014р. 8р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі фізики, астрономії та математики», 2013, СПК №11781 від 15 листопада 2013р. Запланова курсова перепідго-товка з 02.04.2018- 20.04.2018
Фізика учитель фізики
15 Хімія Костючкова Катерина Анатоліївна учитель хімії Запорізький національний університет, 2014, «Біологія», викладач біології, вчитель біології та хімії Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2014р. 3р. -
Природознавство учитель природознав-ства
16 Біологія Боровик Світлана Анатоліївна учитель біології Дніпропетров-ський національний університет, 2001, «Біологія», біолог, викладач біології та хімії Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2016р. 24р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі хімії, які одночасно викладають біологію, екологію, природознавство», 2016, СПК №ДН 24983906/ 2515-16 від 15 квітня 2016р.
Екологія учитель екології
17 Трудове навчання, технології Петрова Лариса Вадимівна учитель трудового навчання, технологій Криворізький педінститут, 1996, «Праця та профе- сійне навчання», вчитель праці та професійного навчання (обслуговуюча праця) Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2014р. 24р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі трудового навчання, технологій», 2013, СПК №11025 від 01 листопада 2013р. Запланова курсова перепідго-товка з 14.05.2018- 25.05.2018
Основи здоров’я учитель основ здоров’я Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі основ здоров’я», 2015, СПК №4814 від 19 червня 2015р.
Початкові класи асистент учителя Встановлено 11 тарифний розряд, 2017р. - Працює на посаді з 01.09.2018р. Запланова курсова перепідго-товка з 17.12.2018- 28.12.2018
18 Фізична культура Очаківський Ігор Анатолійович учитель фізичної культури Херсонський педагогічний інститут, 1995, «Українська мова та література», вчитель української мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2016р. 21р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі фізичної культури», 2017, СПК №ДН 24983906/ 2403 від 31 березня 2017р.
19 Фізична культура Шмельов Ігор Анатолійович учитель фізичної культури Запорізький національний університет, V курс, фізичне виховання та спорт Встановлено 10 тарифний розряд, 2016р. 1р. - Навчається заочно
20 Початкові класи Мельник Наталія Вікторівна учитель початкових класів Криворізький державний педінститут, 1993, «Педагогіка та методика початкового навчання», вчитель початкових класів Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2013р. 21р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/ 146 від 20 січня 2017р. Запланована курсова перепідго- товка для вчителів класів з інклюзивним навчанням 17.09.2018- 28.09.2018. Атестація в 2018р.
21 Початкові класи Маляр Олена Станіславівна учитель початкових класів Бердянський державний педагогічний університет, 2015, «Початкова освіта», вчитель початкової школи Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2015р. 4р. - Запланова курсова перепідго-товка 17.09.2018- 28.09.2018, атестація в 2019р.
22 Початкові класи Сауляк Світлана Федорівна учитель початкових класів Криворізький державний педуніверситет, 2001, «Початкове навчання», вчитель початкових класів Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2015р. 22р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ », 2015, СПК №3024 від 17 квітня 2015р.
Інформатика Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі, які викладають інформатику в початковій школі», 2013, СПК №8815 від 13 вересня 2013р.
23 Початкові класи Жернова Інна Сергіївна учитель початкових класів Запорізький національний університет, 2013, «Українська мова і література», магістр філології, викладач української мови і літератури у вищій школі Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2017р. 8р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/432від 02 лютого 2017р. Декретна відпустка з 07.02.2018
24 Початкові класи Борищак Ніна Іванівна учитель початкових класів Кіровоградський педінститут, 1985, початкові класи Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший учитель», 2014р. 28р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/ 6766 від 06 жовтня 2017р.
25 Початкові класи Козенко Оксана Іванівна учитель початкових класів Бердянський державний педінститут, 1988, педагогіка та методика початкового навчання Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». . Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист», 2013р. 32р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителів початкових класів», 2012, СПК №12030 від 23 листопада 2012р. Запланова курсова перепідго-товка з 17.12.2018- 28.12.2018
26 Початкові класи Шестакова Тетяна Василівна асистент учителя Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педуніверситет ім. М.В. Гоголя, 1978, «Російська мова і література»,вчитель російської мови і літератури Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2017р. 38р. - Працює на посаді з 01.09.2018, запланова курсова перепідго-товка з 14.05.2018- 25.05.2018, атестація в 2019р.
27 Початкові класи Здоренко Ірина Володимирівна асистент учителя Криворізький державний педагогічний університет, 2002, «Українська мова та література», вчитель української мови та літератури Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2016р. 13р. - Запланова курсова перепідго-товка з 12.03.2018- 23.03.2018, атестація в 2018 р.
28 Початкові класи Крючкова Вікторія Леонтіївна вихователь групи продовженого дня Олександрівське педагогічне училище ім. Сухомлин- ського, 1983, «Викладання в початкових кла- сах загальноос- вітньої школи», вчитель початкових класів Відповідає займаній посаді, раніше встановленому 10 тарифному розряду, 2017р. 19р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів, які одночасно працюють в групах продовженого дня», 2016, СПК №ДН 24983906/ 3807-16 від 20 травня 2016р.
29 Початкові класи Мисків Аліна Юріївна вихователь групи продовженого дня Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського, 2011, «Початкова освіта», вчитель початкових класів Встановлено 10 тарифний розряд, 2015р. 6р. -
30 Початкові класи Зотова Анна Валеріївна учитель початкових класів Бердянський державний педагогічний університет, 2011, «Початкове навчання», вчитель початкової школи Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2012р. 5р. - Декретна відпустка
Особи, які працюють за сумісництвом
31 Захист Вітчизни Борис Микола Володимирович учитель предмета «Захист Вітчизни» Московське вище командне училище, 1978, «Командна, тактична будівля і відновлення військово-автомо-більних доріг» Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший викладач», 2013р. 48р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі предмета «Захист Вітчизни», 2012, СПК №5614 від 25 травня 2012р.
32 Музичне мистецтво, мистецтво Гальцова Тетяна Володимирівна учитель музичного мистецтва, мистецтва Криворізький державний педінститут, 1992, музика з додатковою спе- ціальністю «педагогіка» Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший учитель», 2016р. 25р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі художньої культури і музичного мистецва», 2012, СПК №13744 від 28 грудня 2012р. Запланова курсова перепідго-товка у вересні 2018р.
33 Трудове навчання Потворов Валерій Віталійович учитель трудового нпвчання Донецьке вище військово- політичне училище, 1987, спеціальність – військово-політична, учитель історії і суспільствознав-ства Встановлено 11 тарифний розряд, 2018р. 33р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти » за програмою «Майстри виробничого навчання» 2017, СПК -35946459-000040-17від 17.02.2017р. Працює на посаді з 15.01.2018р.
34 Проказа Олена Миколаївна учитель-логопед Бердянський державний університет, 2007, «Дефектологія, логопедія, дошкільне виховання», логопед, вихователь дітей дошкільного віку Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший учитель», 2017р. 20р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчитель- Логопед загальноос- вітнього навчального закладу та спеціаль- ного реабі- літаційного центру», 2017, СПК №ДН 24983906/ 4951-17 від 16 червня 2017р.
Кiлькiсть переглядiв: 142