Щодо організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП

Дана інформація про корекційно-розвивальні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами, що навчаються в ЗОШ № 3

У 2019 - 2020 навчальному році з дітьми з ООП займаються фахівці:психологи Каплиста С.К., Діденко А.В.логопеди Проказа О.М. , Ляшенко С.В.,Коваленко О.Г., Гравченко А.Ю.спеціаліст з лікувальної фізкультури Мирненко А.О.,вчитель-дефектолог Куліш Я.О.

Корекційно-розвиткова робота проводиться згідно з Постановою КМУ від 09.08.2017 № 588 Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

У новому абзаці Порядку визначили поняття: «Корекційно-розвиткова робота — це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.» Таку роботу проводять як корекційно-розвиткові заняття за напрямамиу позаурочний час відповідно до індивідуальних особливостей учня.

Ці години не враховують під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами. Тривалість корекційно-розвиткового заняття: групового— 35-40 хв. індивідуального — 20-25 хв.

Групи для проведення КРЗ комплектують спеціалісти двома–шістьома учнями ураховуючи: –однорідність порушень

–рекомендації ПМПК

КОРЕКЦІЙНІ ПРОГРАМИ

Перелік корекційно-розвиткових програм для спеціальних ЗЗСО для дітей:

Фахівець, що проводить корекційні заняття, формує папку документів, в яку входять:

  • графік роботи фахівця (корекційного педагога) Графік. Він складений на основі загального розкладу корекційних занять із дітьми з ООП (Розклад корекційної роботи 1 сем.)
  • програми корекційної роботи для дітей з ООП, роботу з якими він проводить;
  • Календарні плани роботи з дітьми ;
  • журнали обліку корекційної роботи з дітьми. Журнал
Кiлькiсть переглядiв: 117