Експериментальна робота з проблеми «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»

Тема дослідження Документ, яким затверджено експери­мент Наукові керівники Термін проведення дослідження Стислий зміст експерименту
1 Експеримен-тальна робота з проблеми «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.07.2015 № 496/0/212-15 «Про проведення дослідно-експерименталь-ної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» Науковий керівник Висоцька О.Є., доктор філософ-ських наук, доцент, декан факультету відкритої освіти комунально-го вищого навчального закладу «Дніпропет-ровський обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти» 2015-2021, практичний (вересень 2017 – серпень 2019 р.). Створення системи розвитку інноваційної особистості на прин- ципах випереджа-ючої освіти для сталого розвитку, виховання учнів з високим рівнем інтелектуально-духовного розвитку, які вміють адаптуватися до складного життя в суспільстві, формування іннова-ційної системи роботи вчителя, здатного виховати компетентну, соціально- відповідальну особистість.
Кiлькiсть переглядiв: 7