/Files/images/raznoe/175_t1_big.jpgСучасне суспільство постало перед складним питанням: як забезпечити достойний рівень життя людини у світі і, водночас, зберегти цей світ таким, щоб він міг прийняти наших нащадків розмаїтим і придатним для повноцінного, здорового життя?

Концепція сталого розвитку покликана надати практичну відповідь на це питання. Організація Об’єднаних Націй у Доповіді Брундтланд від 1987 року визначила сталий розвиток як такий, за якого задовольняються потреби сучасності, але права майбутніх поколінь на аналогічне задоволення власних потреб не перебувають під загрозою.

Відповідно до цієї концепції, сталий розвиток суспільства має забезпечуватися гармонійним розвитком трьох взаємопов’язаних царин: економічної, соціальної та природоохоронної.
Без розвитку економіки неможливо досягнути якісного рівня життя людини, адже формування здорового соціуму потребує стабільного фінансування і активного ринку праці. І лише за умови, що держава сприятиме економічному зростанню і розвитку різних бізнесових структур, вона отримуватиме необхідні надходження для забезпечення соціальних потреб свого суспільства.
Однак, самого лише стабільного розвитку економічного сектору не достатньо для забезпечення сталого розвитку суспільства в цілому. Гармонії можна досягнути в тому випадку, якщо прогрес економіки буде відбуватися з урахуванням природних можливостей певних територій. Невід’ємною складовою діяльності сучасних соціально відповідальних підприємств має стати екологічний менеджмент. Ретельний аналіз показників забруднення, аудит можливих небезпек і продумана політика активних дій, спрямованих на збереження екологічної безпеки, з боку державних і приватних компаній має регулюватись і стимулюватись державою. Цього можна досягти за допомогою низки ефективних заходів. Наприклад, для зменшення загального рівня шкідливих викидів від виробництва практикується продаж квот на забруднення. Таким чином, обмежені лімітом, підприємства шукають шляхів зменшення шкідливих викидів від своєї діяльності.

Науково-практичний семінар на тему:

"Запровадження «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку"

Тиждень сталого розвитку у 2013 році

Осінній екологічний квест 2013

Кiлькiсть переглядiв: 210