ВІДДІЛ ОСВІТИ МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МАРГАНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

НАКАЗ

01.04.2020 № 55

Про зарахування дітей до 1 класу
в 2020/2021 навчальному році

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року№ 211 (зі змінами), керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19)», на підставі наказу відділу освіти від 27.03.2020 № 101 «Про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста в 2020/2021 навчальному році», з метою забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста

НАКАЗУЮ:

1. Визначити 27 квітня 2020 року датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2020/2021 навчальний рік.

2. Визначити 29 травня 2020 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2020/2021 навчальний рік.

3. Заступнику директора з НВР Петровій Л.В.:

3.1. Забезпечити організацію зарахування дітей до 1-го класу школи відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Порядок зарахування).

3.2. Організувати прийом заяв від батьків для зарахування дітей до 1-х класів та документів за зразком згідно з додатком 1 до Порядку зарахування. (з 27.04.2020 по 29.05.2020)

3.3. Зарахувати усіх дітей, якщо станом на 29.05.2020 року кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у прогнозованих 1-х класах, та видати наказ про попереднє зарахування (без реєстрації в алфавітній книзі), список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити виключно в закладі освіти. (01.06.2020 року)

3.4. Якщо станом на 29.05.2020 року кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 1-х класах:

3.4.1. Провести процедуру зарахування дітей:
- відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ Порядку (до 01.06.2020 року)
- відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ Порядку (до 15.06.2020 року)

3.4.2. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей, оприлюднити на інформаційному стенді школи, а також на шкільному сайті:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
- наказ керівника закладу загальної середньої освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

3.4.3. З 05.06.2020 по 10.06.2020 організувати проведення жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця.

3.5. Забезпечити постійне інформування батьків про організацію прийому та зарахування дітей до 1-го класу на інформаційному стенді школи, а також на шкільному сайті.

3.6. Заборонити зараховувати дітей до школи на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти.

3.7. Оприлюднити на інформаційному стенді та на шкільному сайті інформацію про закріплену територію обслуговування для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття освіти у найбільш доступному та наближеному до місця проживання закладі освіти (до 27.04.2020 р.)

3.8. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх першокласників та розмістити відповідні оголошення в закладі та на вебсайті щодо процедури зарахування дітей до 1-х класів, відповідальності за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу (до 27.04.2020 р.)

3.9. Створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями у закладі освіти відповідно до території обслуговування.

3.10. Забезпечити раціональне використання наявних у закладі освіти приміщень.

3.11. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо.

3.12. Вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу 1 розділу II Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами, а також дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу освіти, чи випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

3.13. Повідомити письмово відділ освіти про формування окремих класів, які будуть навчатися за освітніми програмами, затвердженими Державною службою якості освіти України.

3.14. Видати наказ про зарахування учнів до 1-го класів 2020/2021 навчального року із внесенням їх персональних даних до алфавітної книги школи та електронного реєстру. (до 01.09.2020 року)

4. Покласти персональну відповідальність за організацію прийому та зарахування учнів до 1-го класу на заступника директора з НВР Петрову Л.В.

5. Координацію дій щодо виконання цього наказу покласти на заступника директора з НВР Петрову Л.В., контроль – залишаю за собою.


Директор школи Ю.В. ЛУК’ЯНЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 14