Шановне учнівство!

Запрошуємо Вас до участі у проведенні опитування з проблем конфліктів в навчальному

середовищі. Мета опитування – дослідження Ваших уявлень щодо розповсюдженості

конфліктів в учнівському середовищі та можливих шляхів їх подолання. Відомості про заклад

освіти та клас/навчальну групу вказуватися не будуть, оскільки опитування проходить анонімно, а результати будуть подано лише в узагальненому вигляді.

Інструкція. Уважно прочитайте запитання та варіанти відповідей. Подумайте і

оберіть ту відповідь, яка відображає Ваші думки, ставлення, переконання. Будь ласка, обраний

Вами варіант відповіді на кожне із запитань відмітьте позначкою «V» у відповідному

квадратику □.

Вкажіть, будь ласка, такі відомості про себе:

Ваша стать: □ чоловіча □ жіноча

вік ______________ клас/група ___________

1. Як би Ви визначили ставлення один до одного учнів і учениць у Вашому класі/групі?

а)□ дружнє

б) □ співчутливе

в) □ вороже

г) □ знехтуване

д) □ упереджене

е) □ байдуже

є) □ інше (напишіть) ___________________________________________________

2. Як часто у Вашому класі/групі виникають конфлікти між: (дайте відповіді у кожному рядку)

Так, часто Інколи Ні, ніколи Складно відповісти

2.1. учнями/ученицями – учнямиученицями

2.2. учнями/ученицями –педагогами/педагогинями

2.3. учнями/ученицями – батьками

2.4. педагогами/педагогинями -батьками

2.5. учнями/ученицями –адміністрацією закладу освіти

3. Чи були у Вашому закладі освіти випадки, коли конфлікти призвели до:(дайте відповіді у кожному рядку) Так Ні Не знаю

3.1. бійки,тілесних ушкоджень

3.2. образ, приниження

3.3. ізоляції (ігнорування) когось з учнів/учениць

3.4. цькування когось з учнів/учениць

3.5. переходу учня або учениці до іншого закладу освіти

4. Якими б були Ваші дії, якби Ви стали учасником або учасницею конфлікту (оберіть один із запропонованих варіантів відповіді) ?

а) □ негайно сповіщу дорослих (батьків/педагогів(-нь)/адміністрацію)

б) □ покараю винуватця або винуватицю самостійно

в) □ проігнорую конфлікт

г) □ спробую владнати конфлікт самостійно, мирним шляхом

д) □ звернусь до медіатора/медіаторки

5. Чи навчали Вас у закладі освіти способам розв’язання конфліктів мирним шляхом?

а) □ так б) □ ні

6. Як Ви зазвичай вирішуєте конфліктну ситуацію учасниками/учасницями якої є Ви

(оберіть один із запропонованих варіантів відповіді) ?

а) □ ігнорую конфлікт

б) □ разом з іншою стороною шукаємо вирішення проблемного питання

в) □ залишаюся при своїй думці

г) □ приймаю позицію іншої сторони, навіть, якщо вона мене не задовольняє

д) □ шукаємо компроміс з іншою стороною

е) □ застосовую насильство може краще силу?

7. До яких наслідків, на Вашу думку, може призвести конфлікт (оберіть всі можливі

варіанти)?

а) □ агресія

б) □ насильство

в) □ руйнування стосунків

г) □ розвиток стосунків

8. Хто, на Вашу думку, найчастіше бере на себе роль посередника/посередниці у вирішенні

конфліктів у закладі освіти (зробіть вибір однієї з відповідей або дайте свою)?

а) □ директор(-ка) закладу освіти

б) □ заступник(-ця) директора(-ки) з виховної роботи

в) □ медіатор(-ка)

г) □ психолог(-ня)

д) □ соціальний педагог(-ня)

е) □ класний(-на) керівник(-ця)

є) □ майстер(-ня) виробничого навчання

ж) □ батьки

з) □ самі учні та учениці

и) □ інша особа (вкажіть хто саме)_______________________________________________

9. До кого Ви звертаєтесь у разі виникнення конфлікту (оберіть всі можливі варіанти відповідей)?

а) □ директор(-ка) закладу освіти

б) □ заступник(-ця) директора(-ки) з виховної роботи

в) □ медіатор(-ка)

г) □ психолог(-ня)

д) □ соціальний педагог(-ня)

е) □ класний(-на) керівник(-ця)

є) □ майстер(-ня) виробничого навчання

ж) □ батьки

з) □ самі учні та учениці

и) □ інша особа (вкажіть хто саме)_______________________________________________

к) ні до кого

10. Чи застосовуєте Ви навички ненасильницького спілкування у повсякденному житті? (

Під час ненасильницького спілкування співрозмовники демонструють взаємну повагу, і той,

хто слухає, сприймає з повідомлення саме те, що має на увазі той, хто говорить)

а ) □ завжди

б) □ рідко

в) □ ніколи

г) □ важко відповісти

11. Чи готові Ви брати участь у розбудові миру? (Розбудова миру включає діяльність,спрямовану на підтримку миру з метою запобігання повторенню конфлікту)

а) □так б) □ ні в) □ не знаю

12.Чи знаєте Ви, що таке медіація?

а) □ так б) □ ні

13. Які, на Вашу думку, переваги використання медіації у закладі освіти (оберіть всі можливі варіанти відповідей із запропонованого списку)?

а) □▪покращення атмосфери в колективі

б) □ зменшення кількості правопорушень

в) □▪ підвищення культури спілкування

г) □ створення комфортного та безпечного середовища

д) □▪ набуття учнями та ученицями позитивного досвіду вирішення конфлікту мирним шляхом

е) □ немає переваг

є) □▪не знаю

14. Чи знаєте Ви, хто такий/така медіатор/медіаторка?

а) □ так б) □ні

15. Чи звертались Ви до медіатора/медіаторки у разі виникнення конфлікту?

а) □так б) □ ні в) □не знаю

16. Чи були Ви учасником або учасницею медіації?

а) □ так б) □ ні в) □ не чув/ не чула про медіацію

17. Чи брали Ви участь у Колі?

а) □так б) □ні в) □не чув/ не чула про Коло

18. Чи знаєте Ви, що таке служба порозуміння закладу освіти?

а) □ так б) □ ні

19. Чи діє у Вашому закладі освіти служба порозуміння?

а) □так б) □ ні в) □ не знаю

Дякуємо за участь в анкетуванні!

АНКЕТА ДЛЯ ВІДБОРУ ПОТЕНЦІЙНИХ МЕДІАТОРІВ-РОВЕСНИКІВ

Ваша участь в опитуванні є добровільною, що надасть можливість дослідникам зробити висновки,

враховуючи Вашу думку. Важливо, щоб на кожне запитання Ви відповідали відверто і були уважними. Це не контрольна робота.Тут немає правильних чи неправильних відповідей. Будь ласка, позначте вибраний Вами варіант відповіді галочкою або хрестиком.

Прізвище, ім’я _______________________________________

1. Мені______________ років, я навчаюся в ________ класі/групі

2. Уявіть ситуацію, що двоє ваших друзів чи подруг посварилися. Якою буде ваша поведінка?

Оберіть варіант відповіді

• поговорю з кожним/кожною із них і запропоную їм поговорити одне з одним;

• підтримаю того/ту, хто на мою думку правий/права;

• буду спілкуватися з обома і робити вигляд, ніби нічого не сталося;

• не втручатимусь у їхню сварку, нехай розбираються самі.

3. Чи брали/берете участь у житті свого закладу освіти поза освітнім процесом? Якщо так, то

де саме (самоврядування, гуртки тощо) і які основні функції ви там виконуєте? Оберіть варіант від-

повіді

• так.

Якщо так, то де саме___________________________________________________

Які функції виконуєте_____________________________________________________

• ні, я не беру участі у житті свого закладу освіти поза освітнім процесом

4. Щойно Ви переглянули фільм про медіацію у школі. Якими трьома найважливішими навичка-

ми, на Вашу думку, повинен/повинна володіти медіатор-ровесників чи медіаторка-ровесниць?

_____________________________________________________________________________________

5. Як Ви вважаєте, чи могли б Ви бути медіатором-ровесників чи медіаторкою-ровесниць у кон-

фліктній ситуації? Оберіть варіант відповіді

• так;

• ні;

• не визначився/ не визначилася

6. Хто з вашого класу/паралелі/групи має необхідні здібності, на вашу думку, для того, щоб бути

медіатором-ровесників у конфліктній ситуації (напишіть прізвище, ім’я, та клас/групу)

_____________________________________________________________________________________

Дякуємо за ваші відповіді!

Кiлькiсть переглядiв: 40